A A A K K K

Оформлення інформаційного запиту

Надання публічної інформації Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім`я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу:         69018, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50 

                                        (на конверті вказувати "Публічна інформація");
на електронну адресу:       zaporizhia@spfu.gov.ua
по телефону:                       (061) 226-07-90
 

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

- Від фізичної особи; ( Зразок)
- Від юридичної особи; ( Зразок)
- Від об’єднань громадян; ( Зразок)

електронна пошта: zaporizhia@spfu.gov.ua