A A A K K K

Історична довідка

Приватизація завжди була серед головних пріоритетів економічної стратегії держави і, протягом багатьох років, одним із основних рушіїв економічних реформ в Україні. Основні орієнтири цього процесу були закладені наприкінці 1991 року, коли Верховна Рада України затвердила Концепцію роздержавлення і приватизації майна державних підприємств, житлового фонду та землі. У 1992 році, з прийняттям основних приватизаційних законів та затвердженням Державної програми приватизації на 1992 рік, стартував процес новітніх ринкових перетворень та реформування власності.
 
Саме тоді, 14 вересня 1992 року, розпочало свою діяльність Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області для досягнення основної мети приватизації – створення сприятливих умов для підвищення ефективності діяльності підприємств, установ та організацій, а також забезпечення надходження коштів до Державного бюджету України. З дня свого заснування і по теперішній час регіональне відділення реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об’єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
 
У 1993 році розпочався етап сертифікатної приватизації, який завершився у 1999 році, й головним завданням у цей період було зменшення державної частки у виробничому секторі. На більшості великих промислових підприємств Запорізької області роздержавлення здійснювалося за майнові приватизаційні та компенсаційні сертифікати. Багато приватизованих таким способом господарських товариств успішно працюють і сьогодні, хоча їм довелося пройти нелегкий шлях, починаючи з оновлення виробничих потужностей, пошуку ринків збуту та нових ділових зв’язків, перепідготовки персоналу та формування ринкового мислення. 
 
З переходом на спосіб продажу за грошові кошти акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, запровадженням продажу пакетів акцій під інвестиційні зобов’язання, з’явилася можливість залучати великі обсяги приватних інвестицій, які сприяли відродженню значної частини підприємств та налагодженню виробництва.
 
Загалом, за роки приватизації у Запорізькій області змінили державну та комунальну форми власності понад 5,7 тис. об'єктів, створено вагомий недержавний сектор економіки. 
 
У 2003 році функції з управління державними корпоративними правами були передані Фонду державного майна України та його регіональним відділенням. Регіональне відділення по Запорізькій області прийняло в управління корпоративні права держави 65 відкритих акціонерних товариств, фінансовий стан переважної більшості яких на той час був збитковим та на межі банкрутства. Здійснюючи функції з управління державними корпоративними правами, регіональне відділення вжило низку заходів для виведення цих господарських товариств з кризового стану. Наразі більшість державних пакетів акцій успішно реалізовано.
 
Сьогодні регіональне відділення виконує багатофункціональні завдання, а саме: забезпечує виконання державної програми приватизації; здійснює функції управління державним майном та корпоративними правами держави; виступає орендодавцем цілісних (єдиних) майнових комплексів державних підприємств, їх структурних підрозділів, державного нерухомого майна; проводить стандартизовану оцінку майна і пакетів акцій акціонерних товариств, що підлягають приватизації, та конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, виступаючи замовником незалежної оцінки майна. 
 
Конституція України, Закон України „Про Фонд державного майна України”, інші закони України, акти та доручення Президента України, акти Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, доручення Прем’єр-міністра України, накази Фонду державного майна України, доручення Голови Фонду державного майна України, акти місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування – правові основи процесу зміни форм власності в Україні, якими керується при виконанні своїх завдань регіональне відділення.
 
19 липня 2012 року затверджено Положення про Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, яке регламентує засади діяльності та основні завдання.
 
На сьогодні, відповідно до наказу Фонду державного майна України від 24.05.2018 №110-р, начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області є Дмитрієв Олександр Володимирович.
 
Регіональне відділення Фонду державного майна по Запорізькій області у різні роки очолювали:
Горьовий Микола Андрійович (у 1992-2008 роках),
Рєзанов Олександр Миколайович (у 2009-2010 роках),
Задорожний Олександр Вікторович (у 2010-2013 роках),
Матвієнко Павло Дмитрович (у 2013-2014 роках),
Спіріна Олена Дмитрівна ( 2015 - травень 2018).