A A A K K K

Укладання договорів

10.04.2024

Укладання договорів оренди державного майна за І квартал 2024 року

17.01.2024

Укладання договорів оренди державного майна за 2023 рік

05.10.2023

Укладання договорів оренди державного майна за 9 місяців 2023 року

10.04.2023

Укладання договорів оренди державного майна за І квартал 2023 року

10.01.2023

Укладання договорів оренди державного майна за 2022 рік

10.01.2022

Укладання договорів оренди державного майна за 2021 рік

12.10.2021

Укладання договорів оренди державного майна за 9 місяців 2021 року

09.07.2021

Укладання договорів оренди державного майна за І півріччя 2021 року

08.04.2021

Укладання договорів оренди державного майна за І квартал 2021 року

 

Укладання договорів оренди державного майна за 2020 рік

15.10.2020

Укладання договорів оренди державного майна за 9 місяців 2020 року

08.07.2020

Укладання договорів оренди державного майна за І півріччя 2020 року

06.04.2020

Укладання договорів оренди державного майна за І квартал 2020 року

09.01.2020

Укладання договорів оренди державного майна за 2019 рік

21.10.2019

Укладання договорів оренди державного майна за 9 місяців 2019 року

16.07.2019

Укладання договорів оренди державного майна за І півріччя 2019 року

16.04.2019

Укладання договорів оренди державного майна за І квартал 2019 року

14.01.2019

Укладання договорів оренди державного майна за 2018 рік

18.10.2018

Укладання договорів оренди державного майна за 9 місяців 2018 року

15.08.2018

Укладання договорів оренди державного майна за 7 місяців 2018 року

05.02.2018

Укладання договорів оренди державного майна за 2017 рік

27.10.2017

Укладання договорів оренди державного майна за 9 місяців 2017 року

20.07.2017

Укладання договорів оренди державного майна за І півріччя 2017 року

06.04.2017

Укладання договорів оренди державного майна за І квартал 2017 року

08.02.2017

Укладання договорів оренди державного майна за 2016 рік

10.10.2016

Укладання договорів оренди державного майна за 9 місяців 2016 року

11.07.2016

Укладання договорів оренди державного майна за І півріччя  2016 року


27.05.2016

Укладання договорів оренди державного майна за І квартал 2016 року


22.02.2016

Укладання договорів оренди державного майна за 2015 рік

13.11.2015

Укладання договорів оренди державного майна за 9 місяців 2015 року


21.07.2015

Укладання договорів оренди державного майна у 1 півріччі 2015 року


23.04.2015

Укладання договорів оренди державного майна у 1 кварталі 2015 року


13.01.2015

Укладання договорів оренди державного майна у 2014 році