A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Повідомлення про оприлюднення проекту зміни до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29.10.2001 № 1977 та зареєстрованого в Міністерстві

Повідомлення про оприлюднення проекту зміни до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29.10.2001 № 1977 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за № 955/6146

1.Опис проблем

Відповідно до статті 14 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" професійна підготовка оцінювачів здійснюється навчальними закладами, які уклали угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України (ФДМУ). ФДМУ спільно з навчальними закладами видає кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів.

З метою прийняття рішення ФДМУ про доцільність укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з навчальним закладом, а також забезпечення належного рівня контролю за їх підготовкою утворюється Комісія з тестування навчальних закладів. Очолює Комісію Голова Комісії-заступник Голови ФДМУ.

Згідно з Указом Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" з метою усунення дублювання повноважень, підвищення ефективності державного управління здійснюється скорочення чисельності управлінського апарату.

У зв'язку із змінами, що відбулися в структурі ФДМУ, повноваження голови Комісії з тестування навчальних закладів можуть бути покладені не лише на заступника Голови ФДМУ, але й на керівника нижчого рівня.

Таким чином, з метою оптимізації роботи Комісії є нагальна потреба внести відповідну зміну до п. 19 Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 29.10.2001 № 1977 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за № 955/6146.

2. Головні цілі прийняття акта

Внесення зміни до Положення буде сприяти оптимізації роботи Комісії з тестування навчальних закладів, а також підвищить ефективність її діяльності.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Альтернативними способами досягнення зазначених цілей є:

- підготовка нової редакції Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 29.10.2001 № 1977 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за № 955/6146;

- врегулювання питання зміни складу Комісії з тестування навчальних закладів шляхом внесення змін до інших нормативно-правових актів з питань оцінки майна;

- врегулювання питання зміни складу Комісії з тестування навчальних закладів шляхом розроблення нових нормативно-правових актів з питань оцінки майна.

Внесення зміни до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 29.10.2001 № 1977 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за № 955/6146, є найбільш оптимальним способом досягнення поставлених цілей. Цей спосіб не вимагає розроблення нового документа, а отже, дає змогу заощадити час на його погодження та впровадження.

4. Нормативно-законодавча база:

- Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

- Указ Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

5. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Внесення відповідної зміни щодо складу Комісії з тестування навчальних закладів буде сприяти оптимізації її діяльності. З цією метою підготовлено проект наказу ФДМУ "Про внесення зміни до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів".

6. Вірогідність досягнення поставлених цілей

Запровадження зазначеної зміни оптимізує діяльність Комісії з тестування навчальних закладів та підвищить ефективність її роботи.

7. Очікувані результати

Позитивні:

Проект зміни до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів буде сприяти забезпеченню безперервної роботи Комісії з тестування навчальних закладів, підвищенню її фахового рівня.

Негативні: немає.

8. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк чинності регуляторного акта не обмежений в часі. Разом з тим він може змінюватися з урахуванням майбутніх змін до законодавства, що впливає на регуляторний акт.

9. Показники результативності акта

Внесення зміни до чинного Положення сприятиме покращенню співробітництва ФДМУ з навчальними закладами в галузі професійної підготовки оцінювачів.

10. Заходи для відстеження результативності акта

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження в межах строків, установлених ст. 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності":

базове відстеження - до набрання чинності зміною до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 29.10.2001 № 1977 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за № 955/6146;

повторне відстеження - не раніше ніж через рік після набрання чинності зміною до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 29.10.2001 № 1977 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за № 955/6146;

періодичне відстеження - раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності змін до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 29.10.2001 № 1977 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за № 955/6146.

Вид даних відстеження - статистичні показники:

кількість навчальних закладів, що уклали з ФДМУ угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів;

кількість перевірок навчальних закладів, проведених Комісією з тестування навчальних закладів.

Зауваження та пропозиції до проекту зміни до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 29.10.2001 №1977 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за № 955/6146, просимо надсилати на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України, Департамент оціночної діяльності. Адреса електронної пошти: zag@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу подаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики - Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України на адресу: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту зміни до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 29.10.2001 № 1977 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за № 955/6146, прийматимуться ФДМУ від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань протягом місяця з дня оприлюднення проекту змін. 


Проект зміни до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29.10.2001 № 1977 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за № 955/6146

Пояснювальна записка до проекту зміни до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29.10.2001 № 1977 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за № 955/6146

Аналіз регуляторного впливу проекту зміни до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29.10.2001 № 1977 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за № 955/6146