A A A K K K

Звернення громадян

20.12.2023

УВАГА! На час воєнного стану в Україні,з приводу подачі звернень громадян або надання консультацій з цих питань звертатися:

контактна особа: головний спеціаліст відділу документального забезпечення, комунікацій та ІТ-підтримки Управління КОБЕВКО Тетяна Іванівна, телефон: (0372) 51-11-23   Мобільний: (096) 133-85-97 (резервний)

Електронна адреса: chernivtsi@spfu.gov.ua

Електронна адреса: chernivtsi.spfu.@gmail.com.ua (резервна)

12.01.2021

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН"

20.12.2023

Установа: Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областяхі,

Адреса:  вул.. Лук’яна Кобилиці, 21-А, м. Чернівці, 58001

телефон: (0372) 511123, електронна адреса: chernivtsi@spfu.gov.ua

телефон: (+380) 96-133-85-97 (резервний), електронна адреса: chernivtsi.spfu@gmail.com  (резервна)

Відповідальна особа: Кобевко Тетяна Іванівна, головний спеціаліст вдділу документального забезпечення, комунікацій та ІТ-підтримки

 

14.02.2020

Порядок здійснення прийому громадян в Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

Графік прийому громадян керівництвом правління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

 

Інструкція регіонального відділення щодо звернення громадян

Графік прийому громадян (Затверджений наказом РВ від 08.06.2016 №16):

 

Порядок прийому громадян керівництвом Управління реалізації повноважень у Чернівецькій області РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

Наказ РВ щодо особистого прийому громадян:

Nakaz_zvernennja_gromadjan_ grafik_pryjomu.pdf

Зміни до наказу щодо особистого прийому громадян:

Dopovnennja_do_nakaziv.tif

20.12.2023

Контактні відомості та вимоги до оформлення звернень громадян

Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областяхі,

Адреса:  вул.. Лук’яна Кобилиці, 21-А, м. Чернівці, 58001

телефон: (0372)511-123, електронна адреса: chernivtsi@spfu.gov.ua

телефон: (+380) 96-133-85-97 (резервний), електронна адреса: chernivtsi.spfu@gmail.com  (резервна)

Відповідальна особа: Кобевко Тетяна Іванівна, головний спеціаліст вдділу  документального забезпечення, комунікацій та ІТ-підтримки Управління,

телефон: (0372) 511-123, ел. адреса: tetanakobevko@gmail.com 

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян»:

Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Загальні правила та порядок роботи із зверненнями громадян у регіональному відділенні ФДМУ по Чернівецькій області встановлено Інструкцієяю з діловодства за зверненнями громадян у регіональному відділенні ФДМУ по Чернівецькій області, затвердженою наказом РВ від 22.12.2008 № 31, із змінами.

Порядок документування управлінської інформації та організації роботи з документами у регіональному відділенні ФДМУ по Чернівецькій області встановлено Інструкцієяю з діловодства у регіональному відділенні ФДМУ по Чернівецькій області, затвердженою наказом РВ від 18.07.2012 № 32, із змінами.

Бланк для оформлення звернення громадян до регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області

 

Накази регіонального відділення щодо звернень громадян