A A A K K K

Збори акціонерів

22.11.2021

Повідомлення

18.11.2021 за участю працівника Управління забезпечення реалізації у Чернівецькій області регіонального відділення відбулися загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Чернівецький радіотехнічний завод», у статутному капіталі якого державна частка акцій становить 21,524%, на яких розглянуті 13 питань порядку денного зборів, у тому числі:  Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у   2019 році, у 2020 році, Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2019 рік, за 2020 рік, Звіт Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії та прийнятті рішення за наслідками розгляду зазначених звітів.  

 

29.04.2020

Повідомлення

Скликані на 28.04.2020 р. чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Чернівецький радіотехнічний завод», у статутному капіталі якого є державна частка акцій у розмірі - 21,524 %, не відбулися через відсутність кворуму (уповноважений представник Управління забезпечення реалізації повновавжень у Чернівецькій області РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях був зареєстрований комісією реєстрації акціонерів та їхніх уповноважених працівників - протокол №2 - "Про підсумки реєстрації учасників загальних зборів ПрАТ «Чернівецький радіотехнічний завод»" від 28.04.20) .

 

 

26.04.2019

Відбулись чергові  збори акціонерів

23.04.2019 р. за участю уповноваженого представника Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області відбулися  чергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Чернівецький радіотехнічний завод», у статутному капіталі якого державна частка акцій становить 21,524%, на яких прийнято рішення про змін типу товариства на приватне акціонерне товариство та внесені зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції статуту приватного акціонерного товариства.

Також 23.04.2019 р. за участю представників Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області проведені засідання наглядової ради та ревізійної комісії ПрАТ «Чернівецький радіотехнічний завод».

 

 

02.04.2018

Скликано чергові збори акціонерів на підзвітному ПАТ

Як повідомило регіональному відділенню  керівництво публічного акціонерного товариства „Чернівецький радіотехнічний завод”, на 26  квітня скликаються чергові щорічниі загальні збори акціонерів.

На порядку денному – питання про результати діяльності за 2016 та 2017 роки, ухвалення змін та доповнень до чинного Статуту відповідно до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”та інші. Також передбачено затвердити зміну типу акціонерного товариства з Публічного на Приватне.

 

 

25.04.2017

Повідомлення

Загальні збори акціонерів ПАТ „Чернівецький радіотехнічний завод”, скликані на 20.04.2017 року, не відбулись через відсутність кворуму.

 

 

15.03.2017

Орган приватизації направив пропозиції щодо проведення загальних зборів акціонерів

Регіональне відділення, виконуючи повноваження з управління корпоративними правами держави щодо акціонерних товариств, у статутному капіталі яких є державна частка акцій, на правах акціонера, передбачених чинним законодавством, запропонувало ПАТ „Чернівецький радіотехнічний завод” (державна частка – 21,524%) та ПрАТ „Туристичний комплекс „Черемош” (державна частка – 9,7%) відповідно до вимог ст.159 Цивільного кодексу України, ст.32 Закону України “Про акціонерні товариства” скликати до 30 квітня 2017 року загальні збори акціонерів товариства та на підставі част.5 ст.38, част.1 ст.57 Закону України “Про акціонерні товариства” внести до порядку денного цих зборів необхідні питання діяльності товариства, зокрема:

-         Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.

-         Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.

-         Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.

-         Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства  за звітний період та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

-         Визначення основних напрямків діяльності товариства та погодження фінансового плану товариства на 2017 рік.

-         Звіт наглядової ради про роботу за звітний період та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

-         Звіт ревізійної комісії та затвердження висновків ревізійної комісії за звітний період та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

-         Затвердження річних звітів товариства за звітний період.

-         Розподіл прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків) відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році.

 

13.02.2017

Орган приватизації направив пропозиції щодо проведення загальних зборів акціонерів

Регіональне відділення, виконуючи повноваження з управління корпоративними правами держави щодо акціонерних товариств, у статутному капіталі яких є державна частка акцій, на правах акціонера, передбачених чинним законодавством, запропонувало ПАТ „Чернівецький радіотехнічний завод” (державна частка – 21,524%) та ПрАТ „Туристичний комплекс „Черемош” (державна частка – 9,7%) відповідно до вимог ст.159 Цивільного кодексу України, ст.32 Закону України “Про акціонерні товариства” скликати до 30 квітня 2017 року загальні збори акціонерів товариства та на підставі част.5 ст.38, част.1 ст.57 Закону України “Про акціонерні товариства” внести до порядку денного цих зборів необхідні питання діяльності товариства, зокрема:

-         Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.

-         Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.

-         Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.

-         Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства  за звітний період та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

-         Визначення основних напрямків діяльності товариства та погодження фінансового плану товариства на 2017 рік.

-         Звіт наглядової ради про роботу за звітний період та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

-         Звіт ревізійної комісії та затвердження висновків ревізійної комісії за звітний період та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

-         Затвердження річних звітів товариства за звітний період.

Розподіл прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків) відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році

 

 

09.11.2016

Відбулося засідання наглядової ради ПАТ „ЦКБ Ритм”

Відбулося засідання наглядової ради ПАТ „ЦКБ Ритм”, в якому взяв участь представник держави по завданню регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області.

Було розглянуто аналіз економічного становища товариства  за 9 місяців 2016 року. Про результати фінансово-господарської діяльності товариства доповіла голова наглядової ради Голик М.М. Товариство за цей період працювало прибутково. Результати роботи товариства за вказаний період свідчать про стійкий фінансовий стан товариства.

 

20.10.2016 

Відбулося засідання наглядової ради ПАТ „Чернівецький радіотехнічний завод”

 В засідання взяв участь представник регіонального відділення

Було, зокрема, розглянуто питання щодо звіту директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 1 півріччя 2016 р..

Після за слуховування та обговорення звіту його було прийнято до відома.

 

05.05.2016

Регіональне відділення взяло участь у щорічних зборах акціонерів підзвітних товариств

Уповноважені представники регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області взяли участь у загальних зборах акціонерів трьох товариств, у статутних капіталах яких є державна частка акцій, що перебуває в управлінні органу приватизації, а саме:

21.04.2016 р. - ПАТ „Чернівецький радіотехнічний завод”,

28.04.2016 р. - ПАТ „Центральне конструкторське бюро Ритм” та ВАТ Туристичний комплекс „Черемош”.

На загальних зборах акціонерів зазначених товариств прийнятірішення про відкликання та обрання членів наглядових рад та ревізійнихкомісій.

28.04.2016 р. загальними зборами акціонерів ВАТ Туркомплекс „Черемош” прийнято рішення про зміну найменування товариства, про внесення змін до  статуту товариства шляхом затвердження нової редакції статуту приватного акціонерного товариства.

28.04.2016р. загальними зборами акціонерів ПАТ „Центральне конструкторське бюро Ритм” прийнято рішення про нарахування дивідендів з чистого прибутку за 2015 рік у розмірі 30 відсотків, які повинні бути сплачені до Державного бюджету у термін до 01.07.2016 року.

 

 

22.04.2016

  Засідання ревізійної комісії ПАТ  „Чернівецький радіотехнічний завод”

Відбулось перше засідання новообраного складу ревізійної комісії ПАТ  „Чернівецький радіотехнічний завод”. В результаті голосування головою ревізійної комісії обрано Дзюбака Петра Петровича.

 

 

22.04.2016

Відбулися збори акціонерів ПАТ „Чернівецький радіотехнічний завод”

21.04.2016 р. за участю представника регіонального відділення відбулися чергові загальні збори акціонерів ПАТ „Чернівецький радіотехнічний завод” (державна частка акцій у статутному капіталі – 21,52%), на яких прийнято рішення з питань порядку денного відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема:

- Звіт виконавчого органу  про результати фінансово-господарської діяльності товариства  у 2015 році,

- Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2015 рік,

 Звіт ревізійної комісії про роботу за 2015 рік,

Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік,

Відкликання та обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії,

Визначення основних напрямків діяльності та погодження фінансового плану товариства на 2016 рік.

 

 

21.03.2016

Відбулось засідання наглядової ради.

17 березня 2016 року відбулось засідання наглядової ради публічного акціонерного товариства "Центральне конструкторське бро Ритм" (м. Чернівці).                         

На засіданні заслухали інформацію щодо аналізу економічного становища  товариства згідно з бухгалтерською звітністю за 2015 рік, яку взято до відома.

Члени наглядової ради ухвалили рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів 28.04.2016 року та затвердили їх порядок денний. Також визначено дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів.

 

 

19.02.2016

Оголошено дату загальних зборів акціонерів ПАТ «Чернівецький радіотехнічний завод»

8.02.2016 відбулось засідання наглядової ради ПАТ «ЧРТЗ», на якому прийнято рішення про дату проведення річних  загальних зборів акціонерів - 21.04.2016, 

затверджено порядок денний та визначено дату складання переліку акціонерів,  які мають
бути  повідомлені про проведення зборів.