A A A K K K

Нормативно правова база

27.07.2020

Нормативно-правова база

Конституція України

Кримінальний Кодекс України

Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 1-212) (ст. 213-330)

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України   «  Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VIII

Закон України  «Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VIII

Закон України        «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 р. № 772-VIII

Закон України        «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»   від 14.10.2014 № 1702- VIIhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16(ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції» від 18 жовтня 2006 року № 251-V)

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27 січня 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 252-V)

 Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191 (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 253-V)

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р. (ратифікована згідно із ЗакономУкраїни «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» від 16 березня 2005 р. № 2476-IV)

Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

Указ Президента України  від 12 січня 2015 р. № 5/2015 « Про Стратегію сталого розвитку «України 2020» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706«Питання запобігання та виявлення корупції»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265   «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки»    

Постанова Кабінету Міністрів Українивід 13 червня 2000 р. № 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування»    

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171  «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»     

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2019 № 952 «Деякі питання Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання    корупції»  

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 №803-р«Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» Про затвердження Заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 576-р«Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції»

Рішення Національного агенства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків»

Рішення Національного агенства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126«Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади»

Рішення Національного агенства з питань запобіганнякорупціївід 13.07.2017 № 317 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції»

Рішення Національного агенства з питань запобіганнякорупціївід 06.07.2017 № 286 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами»     

Рішення Національного агенства з питань запобіганнякорупціївід 29.09.2017 № 839 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»

Рішення Національного агенства з питань запобіганнякорупціївід 09.02.2018 №166 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення» 

Рішення Національного агенства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 № 1379 «Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження»  

Рішення Національного агенства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

Рішення Національного агенства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»

Рішення Національного агенства з питань запобігання корупції від від 06.09.2016 № 2 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» 

Рішення Національного агенства з питань запобігання корупції від 13.01.2017 № 25 «Про внесення змін до Форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та Форми повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування» 

Рішення Національного агенства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56 «Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 Рішення Національного агенства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 4«Технічні вимоги до полів форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

Наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2012 № 448/5 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав»

Наказ Національного агентства України з питань державної служби 05.08.2016 № 158 Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Спільний наказ Державної судової адміністрації України та Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.04.2018 № 167/54/18 «Про затвердження Порядку надсилання електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та щодо юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення»

Наказ Національного агенства з питань запобігання корупції від  12.12.2019 № 168/19 «Про затвердження змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3 щодо Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування

Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядуванняhttps

Загальні рекомендації при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій

Роз’яснення щодо заповнення декларацій

Відповіді на найчастіші запитання декларування 2020

 

Документи нормативно-правового та організаційно-розпорядчого характеру

Фонду державного майна України та

 Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській,

Чернівецькій та Тернопільській областях

Наказ Фонду державного майна України від 21.02.2017 № 273"Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків у Фонді державного майна України та затвердження її Положення"

Наказ Фонду державного майна України від 08.02.2018 № 183"Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 21.02.2017 № 273"

 План заходів щодо попередження та запобігання корупції у регіональному відділенні на 2020 рік.