A A A K K K

Історична довідка

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області було створено у квітні 1992 року.

Починалося регіональне відділення з двох відділів:

  • по реформуванню власності державного майна, роботи з комерційними структурами та орендними підприємствами;
  • нагромадження державного майна, контролю за ефективністю його використання та роботи з аудиторськими фірмами.

На кінець 1992 року у регіональному відділенні працювало 12 спеціалістів, в минулому - фахівці різних галузей народного господарства.

Основні завдання, покладені на регіональне відділення у 1992 році, стосувалися приведення у відповідність з чинним законодавством договорів оренди (їх було укладено і переукладено 250), проведення комерціалізації державних підприємств та управління майном підприємств, установ та організацій.

Перші заяви на приватизацію регіональне відділення почало приймати в грудні 1992 року.

У січні 1993 року було затверджено перший перелік підприємств (мала приватизація), які пропонувалися до продажу. Їх кількість склала 18.

На першому аукціоні, який було проведено регіональним відділенням на Харківській товарно-сировинній біржі нерухомості "Україна" в серпні 1993 року, було продано 7 об'єктів.

Особлива сторінка в історії приватизації - створення єдиної системи органів приватизації. З 1994 року регіональне відділення через представництва Фонду державного майна України в районах та містах області займалося приватизацією об'єктів комунальної власності. За 4 роки існування представництв було приватизовано 1810 об'єктів комунальної власності.

Наказом Фонду державного майна України № 467 від 16.05.2019 року у зв’язку з реорганізацією шляхом злиття Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області, Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області, Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області утворено Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях. 

Наказом Фонду державного майна України № 783 від 13.05.2021 року утворена нова юридична особа Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області.

Завданнями регіонального відділення є реалізація повноважень Фонду, зокрема державної політики у сфері приватизації, оренди, використання державного майна, управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об’єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Нині регіональне відділення - це 14 структурних підрозділів, у яких працюють досвідчені фахівці з питань приватизації, оренди, оцінки державного майна та інших напрямів роботи державних органів приватизації.

На сьогодні Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області пропонує інвесторам повну та достовірну інформацію про об’єкти державної власності, які виставлені на приватизацію та оренду в Харківській області. Більше інформації про цікаві об’єкти надає онлайн-супермаркет активів, скористатися можливостями якого може вже кожен бажаючий:

щодо об’єктів оренди  — https://orenda.gov.ua,

щодо об’єктів на приватизацію — https://privatization.gov.ua