A A A K K K

Управлінські рішення

З початку 2023 року регіональним відділенням прийняті управлінські рішення стосовно 261 об’єктів державного майна та реалізовані управлінські рішення стосовно 33 об’єктів державного майна, з яких: 16 об’єктів передано у комунальну власність, стосовно 17 об’єктів прийняті інші управлінські рішення. Крім того, 9 об’єктів державного майна були передані за 3-ма договорами безоплатного зберігання суб’єктам господарювання.

Оновлено 21.12.2023