A A A K K K

Управлінські рішення

Протягом 9 місяців 2023 року Регіональним відділенням прийняті управлінські рішення стосовно 172 об’єктів державного майна та реалізовані управлінські рішення стосовно 27 об’єктів державного майна, з яких: 10 об’єктів передано у комунальну власність, стосовно 17 об’єктів прийняті інші управлінські рішення. Крім того, 4 об’єкти державного майна були передані за 2-ма договорами безоплатного зберігання суб’єктам господарювання.