A A A K K K

Управління державним майном

До сфери управління Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області належить 1141 об’єкт державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів, але залишилось на балансах 155 господарських товариств, створених в процесі приватизації, з яких 84 ліквідовано, 3 – визнані банкрутами та перебувають в завершальній стадії ліквідаційної процедури, 1 – перебуває в процедурі самоліквідації за рішенням засновників.    

У відповідності до наказу Фонду державного майна України від 16.12.2009 №1998 протягом 9 місяців 2023 року здійснено перевірки 145 об’єктів державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів 12 господарських товариств.

Протягом 9 місяців 2023 року Регіональним відділенням прийняті управлінські рішення стосовно 172 об’єктів державного майна та реалізовані управлінські рішення стосовно 27 об’єктів державного майна, з яких: 10 об’єктів передано у комунальну власність, стосовно 17 об’єктів прийняті інші управлінські рішення. Крім того, 4 об’єкти державного майна були передані за 2-ма договорами безоплатного зберігання суб’єктам господарювання.

Крім того, в 3 кв. 2023 року перевірено 8 об’єктів державного майна, які не увійшли до статутного капіталу ПАТ «Укртелеком» в процесі корпоратизації, віднесені до сфери управління Фонду згідно із спільним наказом Фонду і Адміністрації Держспецзвязку від 28.12.2015 №2011/827 (зі змінами від 28.11.2018 №1494/717), та функції щодо управління стосовно яких згідно з наказом Фонду № 642 від 14.04.2017 покладаються на Регіональне відділення.