A A A K K K

Оренда

ДО УВАГИ ОРЕНДАРІВ!

Щодо змін терміну повідомлення про припинення дії договору оренди

         Керуючись ч. 3 статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-ІХ(далі-Закон) та пунктами 135 та 143 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, в частині продовження договорів оренди, регіональне відділення повідомляє.

           Орендар, що має намір продовжити договір оренди, що підлягає продовженню за результатами проведення аукціону (без проведення аукціона), звертається до орендодавця із заявою про продовження договору оренди не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору оренди. Якщо орендар не подав заяву про продовження договору оренди у зазначений строк, то орендодавець не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії договору оренди повідомляє орендаря про те, що договір оренди підлягає припиненню на підставі закінчення строку, на який його було укладено, у зв’язку з тим, що орендар не подав відповідну заяву у визначений  Законом строк, та про необхідність звільнення орендованого приміщення і підписання акта приймання-передачі (повернення з оренди) орендованого майна.

 

Особливості отримання дозволів на здійснення поліпшень державного майна, переданого в оренду

•                     Орендар  може звернутися з клопотанням про отримання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень, якщо за розрахунками орендаря, підтвердженими висновком будівельної експертизи, його прогнозовані витрати на ремонт об’єкта оренди, за виключенням його витрат на виконання ремонтних робіт, що були зараховані згідно з частиною другою цієї статті, становитимуть не менш як 25 відсотків ринкової вартості об’єкта оренди, визначеної суб’єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна станом на будь-яку дату поточного року. (ч.4 ст.21 ЗУ "Про оренду...")

•                     Рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень державного майна приймає орендодавець за наявності письмової згоди балансоутримувача, а також згоди уповноваженого органу управління балансоутримувача у випадках, передбачених статутом чи положенням балансоутримувача, в порядку, встановленому Фондом державного майна України.

•                     Балансоутримувач орендованого майна приймає рішення про відмову у погодженні клопотання орендаря про здійснення невід’ємних поліпшень, якщо майно перебуває у задовільному стані і не вимагає додаткових поліпшень для здійснення орендарем виду діяльності, передбаченого договором оренди, або якщо поліпшення можуть бути виконані в межах поточного ремонту. (ч. 5 ст 21 ЗУ "Про оренду...")

•                     Підставами для прийняття рішення про відмову у погодженні клопотання орендаря про здійснення невід’ємних поліпшень є: 1) отримання орендарем майна в оренду без проведення аукціону або конкурсу; 2) прийняття балансоутримувачем майна рішення про відмову у погодженні поліпшень (ч.6 ст. 21 ЗУ "Про оренду...).

*Роз’яснення деяких статей Закону України в частині надання дозволів на поліпшення орендованого державного майна.

27.12.2019р. набрав чинності Закон України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-ІХ від 03.10.2019 (далі - Закон), введення в дію якого відбулось 01.02.2020р.

Відповідно до ч. 4 статті 21 Закону орендар може звернутися з клопотанням про отримання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень, якщо за розрахунками орендаря, підтвердженими висновком будівельної експертизи, його прогнозовані витрати на ремонт об’єкта оренди, за виключенням його витрат на виконання ремонтних робіт, що були зараховані згідно з частиною другою цієї статті, становитимуть не менш як 25 відсотків ринкової вартості об’єкта оренди, визначеної суб’єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна станом на будь-яку дату поточного року.

Рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень державного майна приймає орендодавець за наявності письмової згоди балансоутримувача, а також згоди уповноваженого органу управління балансоутримувача у випадках, передбачених статутом чи положенням балансоутримувача, в порядку, встановленому Фондом державного майна України.

Згідно з ч. 5 статті 21 Закону Балансоутримувач орендованого майна приймає рішення про відмову у погодженні клопотання орендаря про здійснення невід’ємних поліпшень, якщо майно перебуває у задовільному стані і не вимагає додаткових поліпшень для здійснення орендарем виду діяльності, передбаченого договором оренди, або якщо поліпшення можуть бути виконані в межах поточного ремонту.

  Також, відповідно до ч. 6 статті 21 Закону підставами для прийняття рішення про відмову у погодженні клопотання орендаря про здійснення невід’ємних поліпшень є:

- отримання орендарем майна в оренду без проведення аукціону або конкурсу;

- прийняття балансоутримувачем майна рішення, передбаченого частиною п’ятою цієї статті. 

Отже, підсумовуючи вищезазначене звертаємо увагу Орендарів, що підставою для відмови Орендодавця у наданні згоди на проведення невід’ємних поліпшень орендованого майна може стати саме укладення договору оренди без проведення конкурсу.

 

ВАЖЛИВІ ЗМІНИ!

З метою інформування Орендарів та прийняття ними рішення щодо продовження договорів оренди, термін дії яких закінчується протягом лютого-травня 2020, на новий строк, повідомляємо, що з 01 лютого 2020 року вводиться в дію Закон України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ "Про оренду державного та комунального майна" (далі - Закон), яким передбачено відмінний від чинного на сьогодні порядок укладання та продовження договору оренди.
Статтею 18 вказаного Закону врегульовано особливості продовження договорів оренди, зокрема, передбачено відмінності в продовжені договорів оренди, які були укладені за результатами/без проведення конкурсу.

ДО УВАГИ ОРЕНДАРІВ!

Відповідно до листа Головного управління Державної казначейської служби України у Харківській області від 18.12.2019 № 05-31/5902, змінюються реквізити рахунків для зарахування податків, зборів, платежів до державних та місцевих бюджетів за стандартом IBAN, з метою недопущення втрат бюджету просимо орендарів спрямовувати орендну плату на нові рахунки відкриті на балансі Державної казначейської служби України. Реквізити означених рахунків опубліковані на офіційній Вебсторінці Головного управління на сайті Державної казначейської служби України (www.treasury.gov.ua).

Зазначені рахунки вступають в дію з 03.01.2020.

Реквізити рахунків  для зарахування податків, зборів, та інших доходів державного бюджету Донецької області за стандартом IBAN:

ККДБ 22080100 – Надходження від орендної плати за користуванням цілісним майновим комплексом

ККДБ 22080200 – Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ

ККДБ 22080300 – Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном

 

Реквізити рахунків для зарахування податків, зборів, та інших доходів державного бюджету Харківської області за стандартом IBAN:

ККДБ 22080100 – Надходження від орендної плати за користуванням цілісним майновим комплексом

ККДБ 22080200 – Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ

ККДБ 22080300 – Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном

 

Реквізити рахунків  для зарахування податків, зборів, та інших доходів державного бюджету Луганської області за стандартом IBAN:

ККДБ 22080100 – Надходження від орендної плати за користуванням цілісним майновим комплексом

ККДБ 22080200 – Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ

ККДБ 22080300 – Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном

ДО УВАГИ! ОРЕНДА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ!

    19.01.2019р. набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 80 Закону України "Про освіту" щодо забезпечення освітнього процесу належними умовами для праці та здобуття освіти» від 20.12.2018р. № 2661-VIII.

 

 Закладам освіти при підготовці довідки про об’єкт оренди необхідно додатково надавати до регіонального відділення обґрунтовану інформацію із посиланням на відповідні нормативно-правові акти, статут (положення) установи, що відповідне державне майно передається в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладом освіти, пов’язані із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу.