A A A K K K

Оренда

ДО УВАГИ ОРЕНДАРІВ!

Щодо змін терміну повідомлення про припинення дії договору оренди

         Керуючись ч. 3 статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-ІХ(далі-Закон) та пунктами 135 та 143 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, в частині продовження договорів оренди, регіональне відділення повідомляє.

           Орендар, що має намір продовжити договір оренди, що підлягає продовженню за результатами проведення аукціону (без проведення аукціона), звертається до орендодавця із заявою про продовження договору оренди не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору оренди. Якщо орендар не подав заяву про продовження договору оренди у зазначений строк, то орендодавець не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії договору оренди повідомляє орендаря про те, що договір оренди підлягає припиненню на підставі закінчення строку, на який його було укладено, у зв’язку з тим, що орендар не подав відповідну заяву у визначений  Законом строк, та про необхідність звільнення орендованого приміщення і підписання акта приймання-передачі (повернення з оренди) орендованого майна.

ДО УВАГИ! ОРЕНДА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ!

19.01.2019р. набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 80 Закону України "Про освіту" щодо забезпечення освітнього процесу належними умовами для праці та здобуття освіти» від 20.12.2018р. № 2661-VIII.

Закладам освіти при підготовці довідки про об'єкт оренди необхідно додатково надавати до регіонального відділення обґрунтовану інформацію з посиланням на відповідні нормативно-правові акти, Статут (Положення) установи, що відповідне державне майно передається в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладом освіти, пов'язані із забезпеченням освітнього процесц або обслуговуванням учасників освітнього процесу.

ОСОБЛИВОСТІ ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

У ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває в державній та комунальній власності, регулюються нормами Закону України від 03.10.2019 № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон про оренду), який введено вдію 01.02.2020.

На виконання вимог Закону про оренду Урядом прийнято постанову від 27.05.2022 № 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану» (далі – Постанова № 634), яка набула чинності 01.06.2022.

Щодо можливості застосування пільгової орендної плати за оренду державного та комунального майна на період воєнного стану.

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 Постанови № 634 на період воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення чи скасування, але у будь-якому разі до 31 грудня 2022 р., за договорами оренди державного і комунального майна, чинними станом на 24 лютого 2022 р. або укладеними після цієї дати за результатами аукціонів, що відбулися 24 лютого 2022 р. або раніше, звільняються від орендної плати орендарі державного і комунального майна:

- фізичні особи та фізичні особи — підприємці, які були призвані або прийняті на військову службу після оголошення воєнного стану;

- які використовують майно, розташоване в адміністративно-територіальних одиницях, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану, зокрема, Харківська область в межах Богодухівського району (крім мм. Валків, Богодухова, смт Краснокутськ), Ізюмського району, Куп’янського і Харківського районів (крім м. Мерефи, смт Нова Водолага, м. Харкова), Чугуївського району (крім м. Змієва); (далі — визначені території).

Крім того, відповідно до підпункту 2 пункту 1 Постанови № 634 на період воєнного стану, але у будь-якому разі не довше ніж  до 30 вересня 2022 р., за договорами оренди державного майна, чинними станом на 24 лютого 2022 р. або укладеними після цієї дати за результатами аукціонів, що відбулися 24 лютого 2022 р. або раніше, звільняються від орендної плати орендарі, які використовують майно, розміщене, зокрема, на території Харківської області (крім адміністративно-територіальних одиниць на визначених територіях). Тобто, крім тих адміністративно-територіальних одиниць, які зазначені у абзаці третьому підпункту 1 пункту 1 Постанови № 634.

Також, підпунктом 4 пункту 1 Постанови № 634 визначено, що на період воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення чи скасування за договорами оренди державного майна, чинними станом на 24 лютого 2022 р. або укладеними після цієї дати за результатами аукціонів, що відбулися 24 лютого 2022 р. або раніше, зокрема, орендарям на територіях, визначених у підпункті 2 пункту 1 Постанови № 634, орендна плата після 30 вересня 2022 року нараховується у розмірі 50 відсотків розміру орендної плати, встановленої договором оренди (з урахуванням її індексації).

Зазначаємо, що норми підпунктів 2 та 4 пункту 1 Постанови № 634 поширюються на орендарів, які використовують майно, розміщене в Харківській області та м. Харків.

 

Зауважуємо, що відповідно до Постанови № 634 за договорами оренди, які були укладені за результатами проведення аукціонів або без проведення аукціонів після 24 лютого 2022 року, крім договорів оренди, укладеними після цієї дати за результатами аукціонів, що відбулися 24 лютого 2022 року або раніше, нарахування орендної плати здійснюється в повному розмірі.