A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про внесення змін до наказів Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513 і від 19 грудня 2001 року № 2357

від 6 жовтня 2015 р.


Проект
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

_____________                           Київ                            №__________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до наказів

Фонду державного майна України

від 27 березня 2006 року № 513

і  від 19 грудня 2001 року № 2357

 

 

З метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність із постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 «Деякі питання реалізації  положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна» (із змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Положення про порядок анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності – суб'єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Унести до наказу Фонду державного майна України від  19 грудня 2001 року № 2357 «Про затвердження Порядку перевірки документів громадської організації (об’єднання громадських організацій), що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів (об'єднання  саморегулівних організацій оцінювачів)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2002 року за № 25/6313 (із змінами), такі зміни:

1) назву викласти в такій редакції: «Про затвердження Порядку перевірки документів громадської організації, що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції : «1. Затвердити Порядок перевірки документів громадської організації, що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів, що додається.».

3. Унести зміни до Порядку перевірки документів громадської організації (об’єднання громадських організацій), що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів (об'єднання  саморегулівних організацій оцінювачів),  затвердженого наказом  Фонду державного майна України від 19 грудня 2001 року № 2357, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2002 року за № 25/6313 (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

4. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Голова  Фонду

                                     І.  Білоус