A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови КМУ "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України"

Повідомлення про оприлюднення
проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляється про оприлюднення на сайті Фонду державного майна України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» (далі – Проект) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Проект розроблено з метою удосконалення порядку визначення вартості об’єктів приватизації та усуненнянедоліків, що виявлені під час практичного застосування положень Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12 .2003 № 1891 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1033)(далі – Методика), та приведення Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.1993 № 158, Порядку повернення у державну власність об’єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  18.01.2001 № 32, у  відповідність із Методикою.

Зауваження та пропозиції до Проекту просимо надсилати в паперовому вигляді на адресу Фонду державного майна України: 01601, м. Київ – 133,     вул. Кутузова, 18/9, та в електронному вигляді на адресу електронної пошти: olga2606@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції до оприлюдненого Проекту та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики – Державній регуляторній службі України на адресу: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: inform@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до Проекту прийматимуться  Фондом державного майна України протягом одного місяця від дати його оприлюднення.

 

 

Проект Постанови

Зміни

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу