A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Підсумки діяльності з оцінки майна

Оцінка державного майна за 1 півріччя 2018 року

Керуючись  Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України 10.12.2003 № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №1033), Методикою оцінки об’єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 № 629 (із внесеними змінами та доповненнями),регіональним відділенням забезпечено проведення:

- незалежної оцінки 59 об’єктів оренди та 3 об’єктів приватизації.

Станом на 30.06.2018 проведено 57 засідань комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності. Відібрано суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки  52 об’єктів з метою розрахунку орендної плати, 4 об’єктів  приватизації. Коефіцієнт конкурентності  склав  3,05.

Протягом звітного періоду укладено 53 договори на проведення незалежної оцінки державного майна для цілей оренди, 4 договори на проведення незалежної оцінки для цілей приватизації державного майна.

Керуючись вимогами статті 13 Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, фахівцями  регіонального відділення за звітний період забезпечено рецензування 67 звітів про оцінку майна - об’єктів у матеріальній формі. Структура прорецензованих звітів про оцінку майна є наступною:

- 56  звітів – з метою передачі майна в оренду;

-  7 звітів – за зверненням (з метою передачі майна в оренду);

- 3 звіти -  з метою приватизації державного майна ;

-  1 звіт -  з метою відчуження  рухомого майна .

За класифікацією пункту 67 Національного стандарту № 1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 (щодо відповідності звітів про оцінку майна нормативно-правовим актам з оцінки майна) звітами про оцінку, що в цілому відповідають вимогам, за результатами рецензування визнані  67 звітів.

Також проведено рецензування 28 актів оцінки нерухомого майна з метою передачі в оренду державного майна. За результатами рецензування отримали позитивні висновки рецензентів 24 акти.