A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Підсумки діяльності з оцінки майна

Оцінка державного майна за І півріччя 2017 року

Керуючись Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України 10.12.2003 № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №1033), Порядком визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для конкурентного продажу, затвердженим наказом ФДМУ від 23.01.2004 №105 (в редакції наказу ФДМУ від 23.03.2016 №577, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.04.2016 за №546/28676), Методикою оцінки об’єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 № 629 (із внесеними змінами та доповненнями), регіональним відділенням забезпечено проведення:

- стандартизованої оцінки пакета акцій ПАТ „Тернопільський радіозавод ”Оріон” в розмірі 96,129 % для продажу на аукціоні на фондовій біржі;

- незалежної оцінки 66об’єктів оренди;

- незалежної оцінкизбитків, завданих об’єкту приватизації - незавершене будівництво - 40-квартирного житлового будинку (друга черга), що повертається у державну власність за рішенням суду, під час володіння ним покупцем, за адресою: вул. Паращука, 5 , м. Теребовля, Тернопільська область, що перебуває на балансі приватного підприємства "Тернопіль-Західінвест".

Станом на 30.06.2017проведено 57засідань комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності. Відібрано суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки 78 об’єктів з метою розрахунку орендної плати, 1 об’єкта - збитків, завданих об’єкту приватизації, що повертається у державну власність за рішенням суду, під час володіння ним покупцем, 2 об’єктів приватизації. Коефіцієнт конкурентності склав 2,33.

Протягом звітного періоду укладено 61 договір на проведення незалежної оцінки державного майна для цілей оренди та 1 договір на проведення незалежної оцінки збитків, завданих об’єкту приватизації, що повертається у державну власність за рішенням суду, під час володіння ним покупцем.

Керуючись вимогами статті 13 Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, фахівці регіонального відділення за звітний період забезпечили рецензування 68 звітів про оцінку майна - об’єктів у матеріальній формі. Структура прорецензованих звітів про оцінку майна є наступною:

- 66 звітів – з метою передачі майна в оренду;

- 1 звіт – за зверненням ПАТ „Тернопільський радіозавод ”Оріон” з метою передачі майна в оренду;

- 1 звіт – з метою визначення розміру збитків збитків, завданих об"єкту приватизації, що повертається у державну власність за рішенням суду, під час володіння ним покупцем.

За класифікацією пункту 67 Національного стандарту № 1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 (щодо відповідності звітів про оцінку майна нормативно-правовим актам з оцінки майна) звітами про оцінку, що в цілому відповідають вимогам, за результатами рецензування визнані 68 звітів.

Також проведено рецензування 21 акта оцінки нерухомого майна з метою передачі в оренду державного майна та 1 акта оцінки пакета акцій ПрАТ "Перемишлянський приладобудівний завод "Модуль", що підлягають продажу на аукціоні на фондових біржах – за зверненням РВ ФДМУ по Львівській області. За результатами рецензування отримали позитивні висновки рецензентів 22 акти.