A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Підсумки діяльності з оцінки майна

Оцінка державного майна за 2017 рік

Керуючись  Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України 10.12.2003 № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №1033), Порядком визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для конкурентного продажу, затвердженим наказом ФДМУ від 23.01.2004 №105 (в редакції наказу ФДМУ від 23.03.2016 №577, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.04.2016 за №546/28676), Методикою оцінки об’єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 № 629 (із внесеними змінами та доповненнями), регіональним відділенням забезпечено проведення:

- стандартизованої оцінки пакета акцій ПАТ „Тернопільський  радіозавод „Оріон” в розмірі  96,129 %  для продажу на аукціоні на фондовій біржі;

- стандартизованої оцінки вартості орендованого ТДВ „Шустов-спирт” цілісного майнового комплексу структурного підрозділу (горілчаного цеху) Новосілківського спиртзаводу, державного майна та майна набутого під час оренди за державні кошти, при розірванні договору оренди № 7- ЦМК від 26.06.2001 за взаємною згодою сторін;

- незалежної оцінки 7 об’єктів приватизації;

- незалежної оцінки 138 об’єктів оренди;

- незалежної оцінкизбитків, завданих  об’єкту  приватизації  - незавершене  будівництво - 40-квартирного  житлового будинку  (друга черга), що повертається  у  державну  власність  за  рішенням  суду, під  час  володіння  ним   покупцем, за  адресою:  вул. Паращука, 5 , м. Теребовля, Тернопільська область, що перебуває на  балансі  приватного  підприємства  „Тернопіль-Західінвест”.

Станом на 31.12.2017 проведено 108 засідань комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності. Відібрано суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки 7 об’єктів приватизації, в тому числі 1 об’єкта комунальної власності; 154 об’єктів державної власності з метою розрахунку орендної плати; 1 об’єкта – для визначення розміру збитків, завданих  об’єкту  приватизації, що повертається  у  державну  власність  за  рішенням  суду, під  час  володіння  ним   покупцем. Коефіцієнт конкурентності  склав  2,5.

Протягом звітного періоду укладено 142 договорів на проведення незалежної оцінки майна. З них:  8 договорів, що складає 5,63 відсотків - для цілей приватизації, 133 договори, що складає 93,67 відсотків - для цілей оренди, 1 договір, що складає 0,7 відсотків - на проведення незалежної оцінки збитків, завданих об’єкту  приватизації, що повертається  у  державну  власність  за  рішенням  суду, під  час  володіння  ним   покупцем.

Керуючись вимогами статті 13 Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, фахівці регіонального відділення за звітний період забезпечили рецензування 148 звітів про оцінку майна - об’єктів у матеріальній формі. Структура прорецензованих звітів про оцінку майна є наступною:

- 7 звітів – з метою приватизації державного та комунального майна;

- 138  звітів – з метою передачі майна в оренду;

- 1 звіт – з метою визначення розміру збитків, завданих  об’єкту приватизації, що повертається  у  державну  власність  за  рішенням суду, під час володіння ним покупцем;

- 2 звіти – з метою відчуження державного майна.

За класифікацією пункту 67 Національного стандарту № 1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 (щодо відповідності звітів про оцінку майна нормативно-правовим актам з оцінки майна) звітами про оцінку, що в цілому відповідають вимогам, за результатами рецензування визнані 148 звітів.

Також проведено рецензування 36 актів оцінки нерухомого майна з метою передачі в оренду державного майна, 1 акта оцінки вартості орендованого ТДВ „Шустов-спирт” цілісного майнового комплексу структурного підрозділу (горілчаного цеху) Новосілківського спиртзаводу, державного майна та майна набутого під час оренди за державні кошти, при розірванні договору оренди № 7- ЦМК від 26.06.2001 за взаємною згодою сторін та 2 актів оцінки пакетів акцій ПрАТ „Перемишлянський приладобудівний завод „Модуль” та ПАТ „Стебницьке гірничо-хімічне підприємство „Полімінерал”, що підлягають продажу на аукціоні на фондових біржах – за зверненням РВ ФДМУ по Львівській області. За результатами рецензування отримали позитивні висновки рецензентів 39 актів.