A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Управлінські рішення

Діяльність з питань управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств в процесі приватизації, але залишилося на їх балансі

Відповідно до Закону України „Про управління об’єктами державної власності”, Положення про Регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області, затвердженого Головою Фонду державного майна України 18.07.2012 і „Положення про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі”, затвердженого наказом Фонду державного майна України та Міністерства економіки України від 19.05.1999 № 908/68 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.06.1999 за № 414/3707, регіональне відділення уповноважене здійснювати функції з управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств та приймати щодо нього відповідні управлінські рішення.

Згідно з Реєстром державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, за весь період приватизації до статутних капіталів 166 господарських товариств в області не увійшло 1052 об’єкти державної власності.

В цілому, станом на 30.06.2017прийнято 1045 управлінських рішень щодо державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, що складає 99,33 % від загальної кількості об’єктів державної власності.

Станом на 30.06.2017в Реєстрі державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств (надалі – Реєстр), перебуває 26 одиниць державного майна, що залишилося на балансах 16 господарських товариств. Структура наявного майна наступна:

- 2 об’єкти соціальної сфери (об’єкт інженерної інфраструктури);

- 17 об’єктів цивільної оборони;

- 1 об’єкт незавершеного будівництва;

- 1 об'єкт – довгострокові фінансові інвестиції;

- 2 ставки;

- 3 об’єкти іншого призначення.

Протягом звітного періоду регіональним відділенням прийнято 1 управлінське рішення – об'єкт передано на умовах Договору про безоплатне зберігання об'єкта державної власності, відповідно до наказу регіонального відділення від 26.06.2017 № 00309 укладено з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю „Ранок” Договір про безоплатне зберігання об'єкта державної власності – ставок площею 9,7275 га (гідротехнічні споруди: гребля, контурна дамба, водоскидна споруда, службовий місток, відвідний канал) в с. Кушлин Кременецького району, який в процесі приватизації не увійшов до статутного капіталу КСП „Агрофірма „Явір”, що ліквідоване ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 24.07.2006 у справі № 10/Б-741, але перебуває на балансі Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю.

З метою здійснення постійного контролю за збереженням та належним утриманням державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але залишилося у них на балансі, регіональним відділенням, протягом звітного періоду, перевірено 4 об'єкти, що перебувають на балансах 4 господарських товариств.

За результатами проведених перевірок інформацію внесено в Реєстр державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств регіонального відділення.