A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Укладання договорів

Станом на 31.12.2018  на контролі регіонального відділення перебувало 461діючих договорів оренди державного майна, з них 438 договорів, орендодавцем по яких виступає регіональне відділення та 23 договори, укладені державними підприємствами, установами і організаціями, за погодженням з регіональним відділенням розміру орендної плати.

Частка договорів оренди, де орендодавцем виступає регіональне відділення, у загальній кількості договорів оренди станом на 31.12.2018становить 95,0%.

Структура договорів оренди, укладених регіональним відділенням, наступна:

- 1 договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (0,23 % від загальної кількості діючих договорів оренди, укладених регіональним відділенням);

- 1 договір оренди цілісних майнових комплексів структурних підрозділів державних підприємств (0,23%);

- 4 договори оренди нерухомого майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває у них на балансі (0,91%);

- 432договори оренди нерухомого майна державних підприємств, установ та організацій (98,6 %).

Із 438 договорів оренди, укладених регіональним відділенням, по 116 договорах орендарями виступають бюджетні установи, які сплачують орендну плату в розмірі 1 грн. в рік, що становить 26,5 % від загальної кількості, укладених регіональним відділенням договорів оренди.

Протягом 2018 року регіональним відділенням укладено 103 договори оренди державного нерухомого майна, з них: 26 - з бюджетними установами з розміром орендної плати 1 грн. в рік.Протягом зазначеного звітного періоду припинили свою дію 99 договорів оренди, з укладених регіональним відділенням.

Станом на 31.12.2018до Державного бюджету України від оренди державного майна надійшло 8440тис. грн., що становить 101,7  % виконання річного плану (відповідно до наказу ФДМУ від 10.12.2018 № 1555 "Про внесення змін у додаток до наказу Фонду державного майна України від 05.01.2018 №12" планове завдання - 8300 тис. грн.).

Станом на 31.12.2018поточна заборгованість з орендної плати становила  83,2тис. грн. по 8- ми договорах оренди, а прострочена заборгованість з орендної плати (більше 3 - х місяців) – 280,169тис. грн. по 9 – ти договорах оренди.

Уся вказана заборгованість охоплена відповідними заходами реагування.

Відсоток застрахованого майна по договорах оренди, укладених регіональним відділенням, станом на 31.12.2018становить 97,3 %.

Протягом 2018 року регіональним відділенням здійснено 101 контрольний захід щодо виконання орендарями умов договорів оренди державного майна.

Під час здійснення контрольних заходів особлива увага зверталася на виявлення фактів незаконної оренди та суборенди, стан збереження об’єктів оренди, їх цільове використання, розміри орендованої площі та здійснення невід’ємних поліпшень майна. За результатами контрольних заходів виявлено 87 порушень орендарями умов договорів оренди державного майна, зокрема:

- 56 порушень - в частині термінів внесення до державного бюджету орендної плати;

- 20 порушень - в частині терміну сплати завдатку.

- 10 порушень - в частині несвоєчасного страхування орендованого майна;

- 1 порушення - в частині мети використання об’єкта оренди.

За результатами вжитих регіональним відділенням заходів по усуненню виявлених у сфері орендних відносин порушень до держбюджету протягом 2018 року додатково надійшло коштів від пені – 6413,37 грн.