A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Об`єкти в управлінні

Структура корпоративних прав держави

Станом на 30.06.2017 в Реєстрі корпоративних прав держави, що веде регіональне відділення, перебувало 3 господарських товариства із державною часткою у статутному капіталі. Структура корпоративних прав держави така:

Розмір корпоративних прав держави

Кількість пакетів акцій, часток, паїв у статутних капіталах господарських товариств, що перебувають у сфері управління регіонального відділення

Станом на 30.06.2017

25 – 50 %

2

50 – 100%

1

Всього:

3

 

Сумарна вартість корпоративних прав держави в господарських товариствах, що перебували в управлінні регіонального відділення, за номінальною вартістю пакетів акцій становить 39556,14 тис. грн.

В управлінні регіонального відділення наявні два товариства, що перебувають у процесі банкрутства, а саме: одне акціонерне товариство перебуває в процедурі ліквідації та одне акціонерне товариство перебуває у процедурі санації.

Діяльність регіонального відділення з удосконалення системи управління державними корпоративними правами

Протягом І півріччя 2017 року річні загальні збори акціонерів відбулися в ПАТ„Тернопільський радіозавод ”Оріон”. На загальних зборах акціонерів товариства, які відбулися 28.04.2017, прийнято рішення про розподіл чистого прибутку, отриманого товариством за результатами діяльності у 2016 році та спрямовано 50% чистого прибутку до фонду виплати дивідендів. Дивіденди на державну частку склали 340356 грн., та були перераховані ПАТ„Тернопільський радіозавод ”Оріон” до державного бюджету 23.06.2017 року.

На загальних зборах акціонерів ПАТ „ТРЗ „Оріон” припинено повноваження членів наглядової ради, обраних на загальних зборах акціонерів 22.04.2016, та обрано новий склад наглядової ради, до якої включено 4 представники держави. Очолює наглядову раду представник регіонального відділення.

Упродовж звітного періоду проведено 6 засідань наглядової ради ПАТ „ТРЗ „Оріон” за участю представників регіонального відділення. Представник регіонального відділення очолює ревізійну комісію в цьому ПАТ. Крім того, на виконання вимог ст. 11 Закону України „Про управління об’єктами державної власності” до складу ревізійної комісії включено представника Держфінінспекції в Тернопільській області. Протягом  І півріччя 2017 року ревізійною комісією проведено 6 перевірок фінансово-господарської діяльності ПАТ „Тернопільський радіозавод „Оріон”.

Протягом І півріччя 2017 року загальні збори акціонерів ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно” (державна частка у статутному капіталі 25,00% + 1 акція) не скликалися у зв'язку з тим, що товариство перебуває в процедурі санації в процесі банкрутства, тому, у відповідності до статті 17 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, з моменту винесення ухвали про санацію припиняються повноваження органів управління боржника-юридичної особи.

ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно” не приведено статут та внутрішні положення у відповідність до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”.

Рішенням НКЦПФР від 11.11.2014 №1532 зупинено з 11.11.2014 внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ВАТ „ТО „Текстерно” на строк до усунення порушення.% виконання річного завдання.

Участь регіонального відділення у процедурах банкрутства підприємств

Повноваження регіонального відділення стосовно участі у процедурах банкрутства підприємств-боржників, регламентуються чинними нормативно-правовими актами, розробленими з урахуванням положень законодавства з питань банкрутства.

Станом на 30.06.2017 два товариства, що знаходяться в сфері управління регіонального відділення, перебувають у процедурі банкрутства, а саме: одне акціонерне товариство перебуває в процедурі ліквідації (ВАТ „Бучацький цукровий завод” – державна частка в статутному капіталі – 46,72%, яке перебуває в процесі банкрутства з 20.03.2001 та в процедурі ліквідації з 18.07.2003) та  одне акціонерне товариство перебуває у процедурі санації (ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно” – державна частка в статутному капіталі - 25,00% + 1 акція, яке з 11.06.2003 перебуває в процесі банкрутства, а з 16.01.2014 – в процедурі санації).

Розмір державного пакету акцій у статутних капіталах 2-х господарських товариств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, перевищує 25 відсотків кожний.

З метою захисту майнових інтересів держави, протягом І півріччя 2017 року щодо підприємств, відносно яких порушено провадження у справі про банкрутство, повноваження регіонального відділення реалізовувались наступним чином:

- отримано 2 судових рішення щодо провадження справ про банкрутство. На виконання наказу Регіонального відділення від 25.01.2016  №00032 наповнювалася база даних розділу ІППС "ЕТАП-КПД" "Дані по господарському товариству"/ "Банкрутство" та у відповідності до вимог наказу ФДМУ від 16.10.2006 № 1584 та інструктивного листа ФДМУ від 17.10.2006 №10-24-14744, ухвали надсилались ФДМУ;

- взято участь в  2 засіданнях комітету кредиторів;

- взято участь в 5 судових засіданнях;

- направлялись звернення арбітражного керуючого щодо надання інформації про хід виконання ліквідаційної процедури, надання фінансово-статистичної звітності та інші;

- направлялись звернення до керуючого санацією з метою скликання загальних зборів акціонерів ВАТ „ТО „Текстерно” та приведення статуту та внутрішніх положень до вимог чинного законодавства.

Протягом І півріччя 2017 року Господарським судом Тернопільської області не порушувалися провадження у справі про банкрутство підприємств, що знаходяться в сфері управління регіонального відділення.