A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Об`єкти в управлінні

 Структура корпоративних прав держави

Станом на 31.12.2017 в Реєстрі корпоративних прав держави, що веде регіональне відділення, перебувало 3 господарських товариства із державною часткою у статутному капіталі. Структура корпоративних прав держави така:

Розмір корпоративних прав держави

Кількість пакетів акцій, часток, паїв у статутних капіталах господарських товариств, що перебувають у сфері управління регіонального відділення

Станом на 31.12.2017

25 – 50 %

2

50 – 100%

1

Всього:

3

 

Сумарна вартість корпоративних прав держави в господарських товариствах, що перебували в управлінні регіонального відділення, за номінальною вартістю пакетів акцій становить 39556,14 тис. грн.

В управлінні регіонального відділення наявні два товариства, що перебувають у процесі банкрутства, а саме: одне акціонерне товариство перебуває в процедурі ліквідації (ВАТ „Бучацький цукровий завод” – державна частка в статутному капіталі – 46,72%) та одне акціонерне товариство перебуває у процедурі санації (ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно” – державна частка в статутному капіталі - 25,00% + 1 акція)..

 Діяльність регіонального відділення з удосконалення системи управління державними корпоративними правами

Протягом 2017 року річні загальні збори акціонерів відбулися в 1 акціонерному товаристві ПАТ „ТРЗ ”Оріон”. На загальних зборах акціонерів товариства, які відбулися 28.04.2017, прийнято рішення про розподіл чистого прибутку, отриманого товариством за результатами діяльності у 2016 році та спрямовано 50% чистого прибутку до фонду виплати дивідендів.  

Дивіденди на державну частку склали 340356 грн., та були перераховані ПАТ „ТРЗ ”Оріон” до державного бюджету 23.06.2017 року в повному обсязі.

На загальних зборах акціонерів ПАТ „ТРЗ „Оріон” припинено повноваження членів наглядової ради, обраних на загальних зборах акціонерів 22.04.2016, та обрано новий склад наглядової ради, до якої включено 4 представники держави. Очолює наглядову раду представник регіонального відділення.

Упродовж звітного періоду проведено 11 засідань наглядової ради ПАТ „ТРЗ „Оріон” за участю представників регіонального відділення. Представник регіонального відділення очолює ревізійну комісію в цьому ПАТ. Крім того, на виконання вимог ст. 11 Закону України „Про управління об’єктами державної власності” до складу ревізійної комісії включено представника Держфінінспекції в Тернопільській області. Протягом 2017 року ревізійною комісією проведено 14 перевірок фінансово-господарської діяльності ПАТ „Тернопільський радіозавод „Оріон”.

Протягом 2017 року загальні збори акціонерів ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно” (державна частка у статутному капіталі 25,00% + 1 акція) не скликалися у зв'язку з тим, що товариство перебуває в процедурі санації в процесі банкрутства, тому, у відповідності до статті 17 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, з моменту винесення ухвали про санацію припиняються повноваження органів управління боржника-юридичної особи.

 Участь регіонального відділення у процедурах банкрутства підприємств

Повноваження регіонального відділення стосовно участі у процедурах банкрутства підприємств-боржників, регламентуються чинними нормативно-правовими актами, розробленими з урахуванням положень законодавства з питань банкрутства.

Станом на 31.12.2017 два товариства, що знаходяться в сфері управління регіонального відділення, перебувають у процедурі банкрутства, а саме: одне акціонерне товариство перебуває в процедурі ліквідації (ВАТ „Бучацький цукровий завод” – державна частка в статутному капіталі – 46,72%, яке перебуває в процесі банкрутства з 20.03.2001 та в процедурі ліквідації з 18.07.2003) та  одне акціонерне товариство перебуває у процедурі санації (ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно” – державна частка в статутному капіталі - 25,00% + 1 акція, яке з 11.06.2003 перебуває в процесі банкрутства, а з 16.01.2014 – в процедурі санації).

Розмір державного пакету акцій у статутних капіталах 2-х господарських товариств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, перевищує 25 відсотків кожний.

З метою захисту майнових інтересів держави, протягом 2017 року щодо підприємств, відносно яких порушено провадження у справі про банкрутство, повноваження регіонального відділення реалізовувались наступним чином:

- отримано 4 судових рішення щодо провадження справ про банкрутство;

- взято участь в  3 засіданнях комітету кредиторів;

- взято участь в 6 судових засіданнях;

- направлялись звернення арбітражного керуючого щодо надання інформації про хід виконання ліквідаційної процедури, надання фінансово-статистичної звітності та інші;

- направлялись звернення до керуючого санацією з метою скликання загальних зборів акціонерів ВАТ „ТО „Текстерно” та приведення статуту та внутрішніх положень до вимог чинного законодавства.

Протягом 2017 року Господарським судом Тернопільської області не порушувалися провадження у справі про банкрутство підприємств, що знаходяться в сфері управління регіонального відділення.