A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Об`єкти в управлінні

 Структура корпоративних прав держави

Станом на 31.12.2018 у сфері управління регіонального відділення перебувало 3 господарські товариства, з них: 1 економічно активне господарське товариство із державною часткою у статутному капіталі більше 50 відсотків (АТ „Тернопільський радіозавод „Оріон” – державна частка в статутному капіталі - 96,13%) та 2 господарські товариства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (щодо 1 – відкрито ліквідаційну процедуру (ВАТ „Бучацький цукровий завод” – державна частка в статутному капіталі – 46,72%, яке перебуває в процесі банкрутства з 20.03.2001 та в процедурі ліквідації з 18.07.2003) та в 1 – введено процедуру санації (ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно” – державна частка в статутному капіталі - 25,00% + 1 акція, яке з 11.06.2003 перебуває в процесі банкрутства, а з 16.01.2014 – в процедурі санації).

Розмір корпоративних прав держави

Кількість пакетів акцій, часток, паїв у статутних капіталах господарських товариств, що перебувають у сфері управління регіонального відділення

Станом на 31.12.2018

25 – 50 %

2

50 – 100%

1

Всього:

3

 

У відповідності до Положення про Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області затвердженого Головою Фонду 18 липня 2012 року (із змінами), регіональне відділення, відповідно до покладених на нього завдань та в межах повноважень делегованих Фондом, у сфері управління корпоративними правами держави, що належать до сфери управління регіонального відділення здійснює управління корпоративними правами держави через представників держави у складі наглядової ради та ревізійної комісії.

Станом на 31.12.2018року проведено 16 засідань наглядової ради АТ „Тернопільський радіозавод „Оріон” за участю представників регіонального відділення та 1 засідання наглядової ради по ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно” за участю представника ФДМУ.

Протягом  звітного періоду ревізійною комісією проведено 14 перевірок  фінансово-господарської діяльності АТ „Тернопільський радіозавод „Оріон”.

У відповідності до Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, регіональне відділення щоквартально здійснює оцінку фінансово-господарської діяльності по суб'єктах господарювання, що належать до сфери управління відділення у відповідності до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, затверджених наказом Мінекономрозвитку від 15.03.2013 №253 (в редакції наказу  від 14.08.2013 №972), проведено оцінювання результатів фінансово-господарської діяльності АТ „Тернопільський радіозавод „Оріон” та ДП "Український світлотехнічний інститут" по підсумках діяльності за 9 місяців 2018 року.

В результаті проведеного аналізу з'ясовано, що АТ „Тернопільський радіозавод „Оріон” за 9 місяців 2018 року отримало збиток в сумі 7454,0 тис.грн.

Також, станом на 01.12.2018 у товариства була наявна заборгованість до бюджету в сумі 2080,1 тис.грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам товариства станом на 31.12.2018року склала 6752,4  тис.грн.

Щодо ДП "Український світлотехнічний інститут", то підприємство за 9 місяців 2018 року отримало збиток в сумі 116,0 тис.грн. Заборгованість до бюджету та із виплати заробітної плати у підприємства відсутня.

За результатами проведеної оцінки діяльність суб'єктів господарювання  АТ „ТРЗ „Оріон” та ДП „Український світлотехнічний інститут” за  9 місяців  2018 року є неефективна.

Також, у відповідності до Методики оцінювання  фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю  суб'єктів господарювання державного сектору економіки, регіональним відділенням  проведено  оцінювання фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання державного сектору економіки АТ „Тернопільський радіозавод „Оріон”. За результатами оцінювання встановлено, що до даного товариства відноситься 1 вид фіскального ризику, а саме: зменшення податкових надходжень, зокрема частини чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна власність (порівняно із запланованим обсягом).

Участь регіонального відділення у процедурах банкрутства підприємств

Повноваження регіонального відділення стосовно участі у процедурах банкрутства підприємств-боржників, регламентуються чинними нормативно-правовими актами, розробленими з урахуванням положень законодавства з питань банкрутства.

Станом на 31.12.2018два товариства перебували в сфері управління регіонального відділення. У процедурі банкрутства в процесі санації знаходиться ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно”. Щодо ВАТ „Бучацький цукровий завод”, ухвалою господарського суду Тернопільської області від 28.12.2018 у справі № 11/Б-1042 (337/7-10) ліквідовано дану юридичну особу.

З метою захисту майнових інтересів держави, протягом звітного періоду щодо підприємств, відносно яких порушено провадження у справі про банкрутство, повноваження регіонального відділення реалізовувались наступним чином:

- отримано 3 судових рішення щодо провадження справ про банкрутство. У відповідності до вимог наказу ФДМУ від 16.10.2006 № 1584 та інструктивного листа ФДМУ від 17.10.2006 №10-24-14744, ухвали надсилалась ФДМУ;

- взято участь у 8 судових засіданнях;

- взято участь у 5 засіданнях комітету кредиторів;

- направлялись звернення до арбітражного керуючого щодо надання інформації про хід виконання ліквідаційної процедури, надання фінансово-статистичної звітності та інші.

Протягом звітного періоду Господарським судом Тернопільської області не порушувалися провадження у справі про банкрутство підприємств, що знаходяться в сфері управління регіонального відділення.