A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Об`єкти в управлінні

 Структура корпоративних прав держави

Станом на 30.06.2018 в Реєстрі корпоративних прав держави, що веде регіональне відділення, перебувало 3 господарських товариства із державною часткою у статутному капіталі. Структура корпоративних прав держави така:

Розмір корпоративних прав держави

Кількість пакетів акцій, часток, паїв у статутних капіталах господарських товариств, що перебувають у сфері управління регіонального відділення

Станом на 30.06.2018

25 – 50 %

2

50 – 100%

1

Всього:

3

 

Сумарна вартість корпоративних прав держави в господарських товариствах, що перебували в управлінні регіонального відділення, за номінальною вартістю пакетів акцій становить 39556,14 тис. грн.

В управлінні регіонального відділення наявні два товариства, що перебувають у процесі банкрутства, а саме: одне акціонерне товариство перебуває в процедурі ліквідації (ВАТ „Бучацький цукровий завод” – державна частка в статутному капіталі – 46,72%) та одне акціонерне товариство перебуває у процедурі санації (ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно” – державна частка в статутному капіталі - 25,00% + 1 акція).

 Діяльність регіонального відділення з удосконалення системи управління державними корпоративними правами

У відповідності до Положення про регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області затвердженого Головою Фонду 18 липня 2012 року із внесеними змінами, Регіональне відділення відповідно до покладених на нього завдань та в межах повноважень делегованих Фондом, у сфері управління корпоративними правами держави, що належать до сфери управління регіонального відділення здійснює управління корпоративними правами держави через представників держави у складі наглядової ради та ревізійної комісії.

Упродовж І півріччя 2018 року проведено 9 засідань наглядової ради АТ„ТРЗ ”Оріон” за участю представників регіонального відділення по  питаннях :  надання  згоди  на  укладення  договору  оренди  з  ТОВ  "СЕ Бортнеце-Україна"; прийняття  рішення  про  проведення  річних загальних зборів акціонерів, визначення  дати, часу  та місця їх  проведення, часу та  місця проведення  реєстрації  акціонерів  для  участі  у  річних загальних зборах та затвердження  проекту  порядку  денного; визначення дати  складення  переліку  акціонерів, які  мають  бути  повідомлені  про проведення 20.04.2018 річних загальних зборів акціонерів; розгляду  проекту  рішень з питань включених до  порядку денного, які  призначені  на 20.04.2018; затвердження  повідомлення  про проведення   річних загальних зборів  акціонерів ПАТ "ТРЗ" Оріон"; призначення реєстраційної комісії для  реєстрації акціонерів на річних загальних зборах акціонерів 20.04.2018 року; призначення  тимчасової лічильної комісії; звіт  голови  правління  про  результати  фінансово-господарської діяльності  ПАТ "ТРЗ" Оріон", стану  виплати заробітної плати  працівникам  підприємства, сплати обов'язкових  платежів до бюджету та сплати  Єдиного соціального  внеску за IVквартал 2017 року; звіт голови правління про  виконання умов  контракту за  IVквартал 2017 року; звіт  правління  про  виконання показників  фінансового  плану товариства за IVквартал 2017 року; звіт  ревізійної комісії ПАТ "ТРЗ" Оріон"  про  проведену  роботу у IVкварталі 2017 року; звіт  правління  про виконання у IVкварталі 2017 року основних напрямів діяльності товариства, затверджених  річними  загальними зборами  акціонерів, які  відбулися 28.04.2017 року; розгляд пропозицій акціонерів про висування кандидатів для обрання до складу наглядової ради ПАТ"ТРЗ"Оріон"; обрання голови наглядової ради АТ"ТРЗ"Оріон"; звіт голови  правління  про  результати  фінансово-господарської діяльності  ПАТ "ТРЗ" Оріон", стану  виплати заробітної плати  працівникам  підприємства, сплати обов'язкових  платежів до бюджету та сплати  Єдиного соціального  внеску за Iквартал 2018 року; звіт голови правління про  виконання умов  контракту за Iквартал 2018 року; звіт  правління  про  виконання показників  фінансового  плану товариства за Iквартал 2018 року; звіт  ревізійної комісії ПАТ "ТРЗ" Оріон"  про  проведену  роботу у Iкварталі 2018 року; звіт  правління  про виконання у Iкварталі 2018 року основних напрямів діяльності товариства, затверджених  річними  загальними зборами  акціонерів, які  відбулися 20.04.2018 року; включення кандидата до списку кандидатур для голосування на виборах голови правління АТ"ТРЗ"Оріон"; продовження строку дії контракту з головою правління АТ"ТРЗ"Оріон"  від 18.06.2015 року.

До  складу  наглядової  ради  товариства  входить  чотири  представники  держави, очолює її  представник Регіонального відділення.

Також, представник регіонального відділення очолює ревізійну комісію  АТ "ТРЗ" Оріон". Крім того, на виконання вимог ст. 11 Закону України „Про управління об’єктами державної власності” до складу ревізійної комісії включено представника Держфінінспекції в Тернопільській області. Протягом  І півріччя 2018 року ревізійною комісією проведено 6перевірок фінансово-господарської діяльності АТ „Тернопільський радіозавод „Оріон”.

            На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 №832 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності" Регіональне відділення щоквартально здійснює оцінку фінансово-господарської діяльності по суб'єктах господарювання, що належать до сфери управління Регіонального відділення у відповідності до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, затверджених наказом Мінекономрозвитку від 15.03.2013 №253 (в редакції наказу  від 14.08.2013 №972) (надалі – Методичні рекомендації).    

            Оцінювання результатів фінансово-господарської діяльності здійснюється на підставі критеріїв оцінки результатів фінансово-господарської діяльності.

По підсумках діяльності за І квартал 2018 року ПАТ "ТРЗ" Оріон"  отримало збиток в сумі 4292,3 тис. грн., а також станом на 01.07.2018 наявна заборгованість із виплати заробітної плати працівникам товариства в сумі 4711,2 тис. грн.

            Результатами оцінки Регіональним  відділенням  згідно Методичних рекомендацій суб'єкта господарювання  ПАТ"ТРЗ"Оріон" за  І квартал 2018 року  є  неефективна  діяльність.

            Також,   на  виконання Постанови Кабінету  Міністрів України від 11.01.2018 №7  "Про затвердження Методики оцінювання  фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю  суб'єктів господарювання державного сектору економіки" регіональним відділенням  проведено згідно з додатками 1-7 до Методики оцінювання фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання державного сектору економіки ПАТ "ТРЗ" Оріон"  та  надано до ФДМУ разом з пояснювальною запискою.

 Участь регіонального відділення у процедурах банкрутства підприємств

Повноваження регіонального відділення стосовно участі у процедурах банкрутства підприємств-боржників, регламентуються чинними нормативно-правовими актами, розробленими з урахуванням положень законодавства з питань банкрутства.

Станом на 30.06.2018 два товариства, що знаходяться в сфері управління регіонального відділення, перебувають у процедурі банкрутства, а саме: одне акціонерне товариство перебуває в процедурі ліквідації (ВАТ „Бучацький цукровий завод” – державна частка в статутному капіталі – 46,72%, яке перебуває в процесі банкрутства з 20.03.2001 та в процедурі ліквідації з 18.07.2003) та  одне акціонерне товариство перебуває у процедурі санації (ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно” – державна частка в статутному капіталі - 25,00% + 1 акція, яке з 11.06.2003 перебуває в процесі банкрутства, а з 16.01.2014 – в процедурі санації).

Розмір державного пакету акцій у статутних капіталах 2-х господарських товариств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, перевищує 25 відсотків кожний.

З метою захисту майнових інтересів держави, протягом І півріччя 2018 року щодо підприємств, відносно яких порушено провадження у справі про банкрутство, повноваження регіонального відділення реалізовувались наступним чином:

- отримано 2 судових рішення щодо провадження справ про банкрутство. У відповідності до вимог наказу ФДМУ від 16.10.2006 № 1584 та інструктивного листа ФДМУ від 17.10.2006 №10-24-14744, ухвали надсилалась ФДМУ;

- взято участь у 3 судових засіданнях;

- взято участь у 2 засіданнях комітету кредиторів;

 - направлялись звернення до арбітражного керуючого щодо надання інформації про хід виконання ліквідаційної процедури, надання фінансово-статистичної звітності та інші.

Протягом І півріччя 2018 року Господарським судом Тернопільської області не порушувалися провадження у справі про банкрутство підприємств, що знаходяться в сфері управління регіонального відділення.