A A A K K K

Звернення громадян

Поштова адреса: 03039, м. Київ, проспект  Голосіївський, 50

тел. (063) 102-91-06

 

електронна пошта: kyiv_region@spfu.gov.ua

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян»:

Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Графік особистого прийому громадян посадовими особами Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області

Інформація щодо роботи зі звернень громадян, що надійшли до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області за 2017 рік.

Інформація щодо роботи зі звернень громадян, що надійшли до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області за I квартал 2018 року.

Інформація щодо роботи із зверненнями громадян, що надійшли до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області за II квартал 2018 року

Інформація щодо роботи із зверненнями громадян, що надійшли до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області за III квартал 2018 року

Інформація щодо роботи із зверненнями громадян, що надійшли до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області за IV квартал 2018 року

Інформація щодо роботи із зверненнями громадян, що надійшли до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області за 2018 року

Інформація щодо роботи зі звернень громадян, що надійшли до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області за I квартал 2019 року

Наказ про заходи з недопущення поширення випадків коронавірусної інфекції

Наказ №587 від 15 вересня 2020 року Про призупинення проведення особистого прийому громадян в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях (м. Київ)

Інформація щодо роботи із зверненнями громадян, що надійшли до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях за 2020 рік

Інформація щодо роботи із зверненнями громадян, що надійшли до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях за 2021 рік