A A A K K K

Нормативна база

Закон України «Про акціонерні товариства»

Закон України «Про депозитарну систему України» 

Закон України «Про управління об'єктами державної власності» 

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності»

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку поданняфінансової звітності»

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави»

Постанова КМУ «Про управління корпоративними правами держави»

Постанова КМУ«Про затвердження Основних концептуальнихпідходів до підвищення ефективності управліннякорпоративними правами держави»

Наказ №584 від 27.03.2020 «Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд Державного майна України, його регіональні відділення, та Порядку відшкодування цих витрат»