A A A K K K

Нормативна база

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

Наказ ФДМУ «Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Фонду державного майна України, та господарських організацій з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у процесі приватизації»

Наказ ФДМУ «Про затвердження Порядку погодження планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних масс»