A A A K K K

Нормативна база

Щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції

 

1. Міжнародні акти:

·        Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції

·        Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173

·        Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191

·        Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією

 

2. Кодекси України:

·        Кримінальний Кодекс України

·        Кодекс України про адміністративні правопорушення

·        Кодекс законів про працю України

 

3. Закони України:

·        Про запобігання корупції

·        Про Національне антикорупційне бюро України

·        Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки

·        Про державну службу

·        Про службу в органах місцевого самоврядування

·        Про очищення влади від 16 січня 2014 р. №  1682-VII

 

4. Постанови КМУ:

·        Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування від 13 червня 2000 р. № 950

·        Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171

·        Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 р. № 563

 

5. Накази,Рішення, Розпорядження, Методичні рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції:

·        Викривачі корупції

·        Декларування

·        Конфлікт інтересів

·        Антикорупційні уповноважені

·        Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції

·        Обов‘язкові вимоги до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах

·        Антикорупційна програма Фонду державного майна України на 2021 - 2024 роки