A A A K K K

Нормативна база

Щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції

 

1. Міжнародні акти:

·        Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції» від 18 жовтня 2006 року № 251-V)

·        Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27 січня 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 252-V)

·        Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191 (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 253-V)

·        Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р. (ратифікована згідно із ЗакономУкраїни «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» від 16 березня 2005 р. № 2476-IV)

·        Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

·        Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

 

2. Кодекси України:

·        Кримінальний Кодекс України

·        Кодекс України про адміністративні правопорушення

·        Кодекс законів про працю України

 

3. Закони України:

·        Про запобігання корупції від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VIII

·        Про Національне антикорупційне бюро України від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VIII

·        Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VIII

·        Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України від 13 травня 2014 р. № 1261-VII

·        Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачівюридичних осіб та публічних діячів від 14 жовтня 2014 р. № 1701-VIII

·        Про державну службу від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ

·        Про службу в органах місцевого самоврядування від 7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ

·        Про очищення влади від 27 січня 2015 р. № 132-VIIІ

·        Про Національну поліцію від 2 липня 2015 р. № 580-VIII

·        Про прокуратуру від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VIII

·        Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 10 листопада 2015 р. № 772-VIII

 

4. Укази Президента України:

·        Про утворення Національного антикорупційного бюро України від 16 квітня 2015 р. № 217

·        Про Національну раду з питань антикорупційної політики від 14 жовтня 2014 р. № 808

·        Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки від 21 жовтня 2011 р. № 1001

·        Про Стратегію сталого розвитку “України 2020” від 12 січня 2015 р. № 5/2015

·        Про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 №64

 

5. Постанови КМУ:

·        Питання запобігання та виявлення корупції від 4 вересня 2013 р. № 706

·        Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції” від 14 травня 2015 р. № 301

·        Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки від 29 квітня 2015 р. № 265

·        Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування від 13 червня 2000 р. № 950

·        Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з антикорупційної політики від 4 грудня 2013 р. № 949

·        Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики від 17 липня 2014 р. № 295

·        Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171

·        Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 р. № 563

·        Деякі питання відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції від 23 березня 2015 р. № 170

·        Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції від 25 березня 2015 р. № 140

·        Про затвердження Положення про Національну поліцію від 28 жовтня 2015 р. № 877

 

6. Розпорядження КМУ:

·        Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування від 6 липня 2011 р. № 642-р

·        Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції від 2 липня 2014 р. № 647

·        Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 р. № 1025

 

7.  Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо декларування, роз'яснення, порядки тощо:

- Роз‘яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затверджене рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.02.2020 № 1.

- Роз‘яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затверджене рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 01.04.2020 № 2.

- Роз‘яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно подання декларації oci6, уповноважених на виконання функції держави або місцевого самоврядування, військовослужбовцями та іншими окремими категоріями суб’єктів  декларування, затверджене рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.08.2020 № 8.

- Роз‘яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно подання декларації кандидатами у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, на посади сільських, селищних, міських голів та особами, обраними на ці посади, затверджене рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 26.08.2020 № 9.

- Роз‘яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані), затверджене рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.02.2021 № 1.

- Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання)інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 №3, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за №959/29089;

- Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затверджене Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 11 серпня 2016 р. №3 (із змінами, внесеними рішеннями Національного агентства від 06.09.2016 року №18, від 30.09.2016 року №57, від 03.11.2016 №106);

- Роз’яснення щодо визначення суб’єктів декларування, передбачених підпунктом «и» пункту 1 та пунктами 2, 3 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (щодо посадових осіб юридичних осіб публічного права);

- Загальні рекомендації при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

- Роз’яснення щодо заповнення електронної декларації та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, навчальні відеоматеріали із заповнення розділів декларації у «Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» https://nazk.gov.ua/deklaraciya.

Крім того, на офіційному веб-сайті Національного агентства (https://nazk.gov.ua) розміщено банер, який надає інформацію суб’єктам декларування про стан функціонування Реєстру.

 

8. Накази ФДМУ:

Наказ ФДМУ від 21.02.2017 № 273 "Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків у Фонді державного майна України та затвердження її Положення"

Наказ ФДМУ від 08.02.2018 № 183 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 21.02.2017 № 273"

 

9. Накази Регіональне відділення ФДМУ:

нформація щодо запровадження практичних заходів із запобігання та протидії проявам корупції в  Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Київській області відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у І кварталі 2018 року

План заходів щодо запобігання і протидії корупції Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях на 2020 рік

План заходів щодо запобігання і протидії корупції Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях на 2021 рік

Регіональне відділення Фонду державного майна по Київській області приймає повідомлення  про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави.

Телефонна лінія, за якою приймаються повідомлення про корупційне правопорушення: 044 (200-25-37)

Режим роботи спеціальної телефонної лінії: понеділок - четвер: з 9-ї год. до 18 год., п’ятниця: з 9-ї год. до 16 год. 45 хв. з щоденною перервою з 13 год. до 13 год. 45 хв.;  понеділок - п’ятниця з 18 год. до 9 год. та цілодобово у неробочі дні (святкові та вихідні).

Захищена електронна поштова скринька для осіб, які надають допомогу у запобіганні і протидії корупції (викривачів): kvv13_32@spfu.gov.ua

Інформація у повідомленні має містити одну або декілька з таких ознак:

1) для повідомлень про корупцію - факти про порушення вимог Закону особами, визначеними у статті 3 Закону, зокрема:

  • порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону;
  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
  • порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
  • порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;
  • порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону;
  • недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
  • порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;
  • порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;
  • порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону.

Наказ №887 від 04.10.2018 року Про затвердження Порядку щодо роботи з повідомленнями викривачів про корупцію Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області 

Наказ №907 від 11.10.2018 року Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Київській області 

Наказ №459-вс від 21.09.2022 року Про затвердження заходів щодо усунення корупційних ризиків

Наказ №299-вс від 07.07.2022 року Про затвердження Порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Регіонального відділення

Наказ №60-вс від 07.02.2023 року Про затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції на 2023 рік

Наказ №167-вс від 10.04.2023 року Про затвердження Порядку організації роботи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень стосовно запобігання корупції в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях

 

10. Декларування:

- Нова функція у реєстрі декларацій

Чи можуть посадовці, які вимушені були покинути територію України через російське вторгнення, отримувати грошову допомогу за кордоном

Покращення реєстру декларацій

Чи обовязково подавати декларацію під час війни

 

11. ДО УВАГИ !!!:

Антикорупційна програма 2021-2024

Декларування під час війни

Кримінальна відповідальність за посібництво державі агресору

Правила перетину державного кордону громадянами України

Особливості застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану

Конфлікт інтересів