A A A K K K

Історична довідка

   Регіональне відділення ФДМУ по Київській області було створене 9 червня 1992 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.02.1992р. "Питання Фонду державного майна України". Першим начальником регіонального відділення був Мироненко Данило Пилипович.

  Першочерговим завданням було як найшвидше пройти стан становлення, скласти базу даних державних підприємств та розпочати роботу по приватизації їх майна, налагодити тісну взаємодію з органами державної виконавчої влади на місцях з метою забезпечення безумовного виконання " Державної програми приватизації".

  У 1992 році згідно штатного розпису у відділенні нараховувалося 15 осіб. Всі працівники відділення розміщувалися в двох кімнатах, які орендували в Київській обласній державній адміністрації. З оргтехніки була тільки одна друкарська машинка та кілька мікрокалькуляторів.

  У той час в Регіональному відділенні ще не було створено відділів та суворого розподілу обов`язків. Весь колектив працював над тією програмою, вирішення якої було першочерговим та вимагало зусиль.

  На першому етапі це було приведення до вимог чинного законодавства, тобто Закону України "Про оренду майна державних підприємств та державних організації", всіх договорів оренди з підприємствами, які розташовані на території Київської області . У зв`язку з тим, що 1 січня 1993 року, працювати приходилось до пізнього вечора щоденно, навіть 31 грудня 1992 року. Але, незважаючи на всі труднощі, пов`язані з періодом становлення, в колективі панувала атмосфера доброзичливості, злагодженості та взаємодопомоги. В цьому була неабияка заслуга першого керівника, регіонального відділення Мироненка Д.П. висококваліфікованого спеціаліста та чуйної людини.

  Другим завданням було виконання Декрету Кабінету Міністрів України "Про впорядкування суб`єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств". За цим Декретом необхідно було всі суб’єкти із змішаною формою власності, в статутних фондах яких присутня державна частка, перетворити в господарські товариства.

  З прийняттям в кінці 1992 року близько 200 підзаконних актів, що регулювали подальший процес роздержавлення майна, в Київській області розпочалася масова приватизація підприємств державної форми власності Київської області.

  1 липня 1994 року РВ ФДМУ по Київській області було об’єднане  з Фондом комунального майна по Київській області. Керівником регіонального відділення була призначена Федоніна Ольга Степанівна, яка до цього очолювала Фонд комунального майна. Тоді ж була розроблена та затверджена структура регіонального відділення, яка з невеликими змінами існує і на сьогоднішній день.

  Оскільки Київська область є аграрним регіоном, то одним із основних напрямів роботи відділення стало роздержавлення об’єктів сільського господарства, яким займався відділ приватизації підприємств агропромислового комплексу. Основними напрямками роботи відділу стали перетворення радгоспів у колективні сільськогосподарські підприємства та створення відкритих акціонерних товариств на базі підприємств переробних, агротехсервісних та будівельних галузей. Найбільш активно процес роздержавлення агропромислового сектора економіки проходив у 1995-1997рр.

  З 1997 – 2005 роках Регіональне відділення очолював Марценюк Олександр Олександрович.

  З 2005 – 2009 роках Регіональне відділення очолював Михайленко  Володимир Анатолійович.

  З 2009 – 2010 роках Регіональне відділення очолював Корнієць Сергій Дарович.

  З 2010 - 2015 роках Регіональне відділення очолював  Балабай Василь Миколайович.

  З 2015 по 2019 рік Регіональне відділення очолював Литвинов Євгеній Олександрович.
 

У серпні 2019 року до Регіонального відділення ФДМУ по Київській області приєдналися Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській області та Регіональне відділення ФДМУ по Черкаській області, в результаті чого було створено Регіональне відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
 

Першим начальником об’єднаного Регіонального відділення з серпня по грудень 2019 року був Лазурко Денис Сергійович.
 

З березня 2020 року по теперішній час Регіональне відділення очолює Курило Вадим Михайлович.
 

Основні завдання регіонального відділення:

- реалізація державної політики у сфері приватизації;

- реалізація державної політики у сфері оренди;

- реалізація державної політики у використанні та відчуженні державного майна;

- управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери  управління регіонального відділення;

- реалізація державної політики у сфері регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.