A A A K K K

Архів

Групи А, Д, Ж

Закон України "Про приватизацію державного майна"

Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"

Закон України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва"

Наказ ФДМУ "Про затвердження Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону"

Наказ ФДМУ "Про затвердження Положення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва"

Наказ ФДМУ "Про затвердження Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж"

Група Е

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

· Закон України «Про приватизацію державного майна», від 04.03.1992 №2163 – XII

· Закон України «Про особливості приватизації  майна в агропромисловому комплексі» від 10.07.1996 № 290/96-ВР

· Закон України «Про перелік об’єктів права держаної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999 №847-ХIV

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

· Про затвердження Порядку передприватизаційної підготовки підприємств від 17.08.1998  №1301

· Про затвердження Методики оцінки майна від 10.12.2003 №1891

· Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році від 12.05.2015 №271

· Про затвердження Порядку утворення акціонерного товариства в процесі приватизації, випуску та розміщення акцій такого товариства від 11.09.1996 №1099

· Про затвердження Порядку визначення розміру частки, що належать державі у статутному капіталі господарських організації, заснованих за участю держави на базі об’єднання майна різних форм власності від 25.07.2012 №686

НАКАЗИ

· Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу підготовки до продажу, виставлення на продаж та продажу пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній» від 20.04.2011 №595

· Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі господарських товариств, створених членами трудового колективу» від 17.08.2000 №1718 ( у редакції наказу Фонду державного майна України від 10.07.2012 №3101)

· Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про комісію з приватизації» від 15.07.1997 №743

· Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про план  приватизації єдиного майнового комплексу підприємства» від 17.08.2000  №1718

· Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про впорядкування передачі об’єктів нерухомого майна, приватизованих у складі цілісного майнового комплексу або переданих до статутного фонду господарського товариства» від 25.11.2003  №2097

· Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку організації роботи держаних органів приватизації під час визначення розміру частки, що належать державі у статутному капіталі господарських організацій, заснованих за участю держави на базі об’єднання майна різних форм власності» від 22.10.2012 №3688

· Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку здійснення підготовки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організації і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами» від 22.05.2012 №723

Групи В, Г

Закон України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку утворення акціонерного товариства в процесі приватизації, випуску та розміщення акцій такого товариства"

Постанова КМУ "Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році"

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку передприватизаційної підготовки підприємств"

Наказ ФДМУ "Про затвердження Положення про план приватизації єдиного майнового комплексу підприємства"

Наказ ФДМУ "Про затвердження Положення про комісію з приватизації"

Наказ ФДМУ "Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г"

Наказ ФДМУ "Про затвердження положення про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі господарських товариств, створених членами трудового колективу"

Наказ ФДМУ "Про порядок передачі єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію"