A A A K K K

Нормативна база

Примірна форма Акта  приймання-передачі єдиного майнового комплексу державного підприємства (його відокремленого структурного підрозділу) (у разі продовження договору оренди за результатами аукціону).

Формат World

Формат PDF

 

Наказ Фонду державного майна України від 22 березня 2021 року № 453 «Про затвердження Переліку цільових призначень, в межах яких можливе внесення змін до договорів оренди, укладених до набрання чинності Законом України «Про оренду державного та комунального майна», в частині зміни цільового призначення орендованого майна», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2021 року за № 447/36069 

Доручення першого заступника Голови Фонду від 17.03.2021 № Д2/7

Доручення першого заступника Голови Фонду від 03.03.2021 № Д2/3

Доручення першого заступника Голови Фонду від 18.02.2021 № Д2/2

Інструкція про порядок оголошення Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями нового аукціону внаслідок визнання аукціону на продовження договору оренди таким, за результатами якого об’єкт не було передано в оренду
 

Акт про заміну сторони у договорі оренди нерухомого/іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності у форматі Microsoft Word 

Акт про заміну сторони у договорі оренди нерухомого/іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності у форматі PDF

Наказ Фонду державного майна України від 26.01.2021 № 95 "Про затвердження Інструкції щодо фотографування об’єктів оренди"

Наказ Фонду державного майна України від 16.01.2021 № 46 "Про внесення змін до наказу Фонду Державного майна України від 23.10.2020 № 1713"

Наказ Фонду державного майна України від 14.01.2021 № 35 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання річного та щоквартального аналітичного звіту про оренду та розпорядження державним майном"

Наказ Фонду державного майна України від 22.12.2020 № 2049 "Про затвердження Інструкції щодо здійснення заходів, пов’язаних з припиненням договорів оренди та поверненням з оренди нерухомого/іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності"

Інструкція (у форматі Word)

Примірна форма акта повернення (у форматі Word)

Анкета про стан Майна і розрахунків за Договором оренди (у форматі Word)

Порядок ведення Реєстру актів повернення з оренди (у форматі Word)

Порядок ведення Реєстру рішень і інших документів, на підставі яких припиняються орендні правовідносини (у форматі Word)

Наказ Фонду державного майна України від 16.12.2020 № 2017 "Про організацію взаємодії Фонду державного майна України та його регіональних відділень з обліку забезпечувальних депозитів"

Додаток 1 (у форматі Word)

Додаток 2 (у форматі Word)

Акт повернення з оренди нерухомого/іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності*

Формат PDF
Формат Word

Анкета про стан Майна і розрахунків за Договором оренди: 

Формат PDF
Формат Word
 

Лист Фонду державного майна України від 11.11.2020 № 10-16-23013

*Примітка:
Для договорів оренди, які були укладені до дати набуття чинності Постановою № 820, форма Акта застосовується в частині, що не суперечить положенням договорів, укладених до цієї дати.

 

Наказ Фонду державного майна України від 06 листопада 2020 року № 1774 «Про затвердження форми Реєстру договорів оренди державного майна, укладених Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями»

Наказ Фонду державного майна України від 28.10.2020 № 1732 "Щодо внесення змін до наказів Фонду державного майна України від 12.08.2020 № 1344, від 18.08.2020 № 1382 та від 20.08.2020 № 1407"

Наказ Фонду державного майна України від 20.11.2020 № 1863 "Про внесення змін до наказів Фонду державного майна України ід 12.10.2020 № 1658 та від 23.10.2020 № 1713"

Наказ Фонду державного майна України від 23.10.2020 № 1713 "Про затвердження Інструкції ведення Реєстру рішень Фонду державного майна України та його регіональних відділень про продовження терміну дії договорів оренди єдиних майнових комплексів державних підприємств (їх відокремлених структурних підрозділів) на аукціоні"

 

Наказ Фонду державного майна України від 20.11.2020 № 1863 "Про внесення змін до наказів Фонду державного майна України ід 12.10.2020 № 1658 та від 23.10.2020 № 1713"

Наказ Фонду державного майна України від 19.11.2020 № 1857 "Про внесення змін до Регламенту щодо продовження договорів оренди державного майна без аукціону та приведення у відповідність до законодавства строку дії договору оренди державного майна"

Додаток 1 до Регламенту щодо продовження договорів оренди державного майна без аукціону та приведення у відповідність до законодавства строку дії договору оренди державного майна (пункт 1 глава 2)

Розрахунок орендної плати

Наказ Фонду державного майна України від 12.10.2020 № 1658 "Про затвердження Регламенту щодо продовження договорів оренди державного майна без аукціону та приведення у відповідність до законодавства строку дії договору оренди державного майна"

Регламент щодо продовження договорів оренди державного майна без аукціону та приведення у відповідність із законодавством строку дії договору оренди державного майна

Додаток 1 формат PDF

Додаток 1 формат Word

Додаток 2

Додаток 3 формат PDF

Додаток 3 формат Word

Додаток 4

Акт приймання-передачі в оренду нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності
Формат PDF
Формат Word

Лист Фонду державного майна України від 05.10.2020 № 10-16-20112

Наказ Фонду державного майна України від 20 серпня 2020 року № 1411 «Про затвердження примірних форм заяв щодо використання переважного права чинним орендарем під час проведення аукціону на продовження договору оренди»

Форма заяви № 1
Форма заяви № 2

Висновок Міністерства юстиції України «Про визнання акта таким, що не підлягає державній реєстрації»

Наказ Фонду державного майна України від 20.08.2020 № 1410 "Про затвердження типової форми бланка цінової пропозиції щодо розміру орендної плати за базовий місяц оренди"

Типова форма у форматі Word

Наказ Фонду державного майна України від 20.08.2020 № 1407 "Щодо внесення інформації про договори оренди державного майна, термін дії яких підлягає продовженню за результатами проведення аукціону"

Наказ Фонду державного майна України від 18.08.2020 № 1382 "Щодо внесення інформації про об’єкти оренди до Переліку другого типу"

Наказ Фонду державного майна України від 12.08.2020 № 1344 "Щодо внесення інформації про об’єкти оренди до Переліку першого типу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 року № 820 «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна»

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-primirnih-dogo-a820

Примірна форма Акта приймання-передачі єдиного майнового комплексу державного підприємства (його відокремленого структурного підрозділу) (у разі продовження договору оренди за результатами аукціону)

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 2020 року № 647 «Про затвердження Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна»

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна»

Закон України "Про оренду державного та комунального майна"

Наказ ФДМУ від 25.05.2018 № 686 «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого державного майна» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.06.2018 за № 711/32163)

Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 №12 "Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна"

Закон України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку» від 6 вересня 2012 року № 5213-VI

Закон України «Про морські порти України» від 17 травня 2012 року № 4709-VI

Наказ ФДМУ від 14.05.2012 № 655 «Щодо виконання контрольних функцій Фонду державного майна України у сфері оренди» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 .05.2012 за № 809/21121)

Наказ ФДМУ від 30.06.2011 № 995 «Про умови подання для опублікування в газеті "Відомості приватизації" та на офіційному веб-сайті ФДМУ оголошень орендодавців про намір передавати державне майно в оренду»

«Про затвердження Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 .06.2011 за № 714/19452)

Закон України «Про наукові парки» від 25 червня 2009 року № 1563-VI

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 597 «Про затвердження Порядку визначення обсягу книжкової продукції державною мовою, підготовка, випуск та/або розповсюдження якої здійснюються вітчизняними видавництвами і підприємствами розповсюдження книжкової продукції, для укладення договорів оренди приміщень»

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2009 № 317 «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України згоди на передачу в оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств»

Закон України «Про управління об’єктами державної власності» від 21 вересня 2006 року № 185-V

Цивільний кодекс (витяг). Глава 58. Найм (оренда)

Господарський кодекс (витяг). § 5. Оренда майна та лізинг (статті 283 – 291)

Закон України від «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу» від 07 лютого 2002 року №3065-III

«Про затвердження договорів оренди» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.12.2000 за № 930/5151)

Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності (затверджений наказом ФДМУ від 23.08.2000 № 1774)

Примірний договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю (затверджений наказом ФДМУ від 23.08.2000 № 1774)

Наказ ФДМУ від 22.08.2000 № 1765 «Щодо роз`яснень і рекомендацій до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна»

Наказ ФДМУ та Міноборони від 26.07. 2000 №1549/241 «Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсів на право укладення договорів оренди військового майна» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.08.2000 за № 490/4711) 

Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000 року № 1805-III 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2000 № 778 «Про затвердження Порядку надання дозволу військовим частинам Збройних Сил на передачу закріпленого за ними рухомого та нерухомого майна в оренду»

Закон України «Про господарську діяльність у Збройних Силах України» від 21 вересня 1999 року № 1076-XIV

Закон України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 7 липня 1999 року № 847-XIV

«Про затвердження Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.09. 1997 за № 446/2250)

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 № 629 «Про затвердження Методики оцінки об`єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.1993 № 158 «Про затвердження Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання)»