A A A K K K

Правила оформлення інформаційного запиту

Надання публічної інформації Управлінням забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях здійснюється у відповідь на запити на інформацію.

Згідно із ст. 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації", публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регвонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях (на конверті вказувати "Публічна інформація");

на електронну адресу: cherkasy@spfu.gov.ua;

по телефону/факсу: (050) 937 29 21.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

- від фізичної особи; (Зразок)

- від юридичної особи; (Зразок)

- від об’єднань громадян; (Зразок)

електронна пошта: cherkasy@spfu.gov.ua