A A A K K K

Реквізити рахунків для оплати оренди

За ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності

За надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту 

За надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту 

За користування іншим державним майном 

За користування майном бюджетних установ 

За користування цілісним майновим комплексом  

Зміна реквізитів рахунків для зарахування надходжень до бюджетів