A A A K K K

Запобігання корупції

 
Інформація, наведена у повідомленні про корупцію, має містити одну або декілька ознак, зокрема:
 
                  -  порушення обмежень щодо отримання подарунків, передбачені статтею 23 Закону;
                  -  запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
                  -  порушення встановлених Законом обмежень щодо отримання пільг, послуг і майна органами державної влади;
                  -  порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;
                  -  порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону;
                  -  недотримання актів законодаства з питань етичної поведінки;
                  -  порушення вимог фінансвого контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;
                  -  порушення, пов'язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;
                  -  порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону.
 
Повідомлення підлягають розгляду за наявності таких реквізитів:
                   
                  -  прізвища, ім'я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;
                  -  текст повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;
                  -  прізвища, ім'я, по батькові, адреси, контактного телефону, електронної адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).
 
Звертаємо увагу, що повідомлення, які надходять через офіційний веб-сайт, електронну адресу Управління направляються з підписом у сканованому вигляді.
 
Повідомлення про порушення вимог Закон України "Про запобігання корупції" може бути здійснене працівником Управління без зазначення авторства  (анонімно).
 
Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок її розгляду визщначається частиною 5 статті 53 Закону.
 
Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.