A A A K K K

Підсумки приватизації

Підсумки приватизації за результатами діяльності за 2023 рік

Підсумки приватизації за результатами діяльності за 2022 рік

Підсумки приватизації за результатами діяльності за 2021 рік

Підсумки приватизації за результатами діяльності у 2020 році

Підсумки приватизації за результатами діяльності у 2019 році

Підсумки приватизації за результатами діяльності у 2018 році

Підсумки приватизації станом на 31.12.2017

Підсумки приватизації за 2016 рік

Підсумки продажу за 2015 рік