A A A K K K

Нормативно-правова база

Кодекси України

Кримінальний Кодекс України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс законів про працю України

 

Закони України

Про запобігання корупції  від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII

Про Національне антикорупційне бюро України від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VII

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VII

Про оперативно-розшукову діяльність від 18.02.1992 № 2135-ХII

Про організаційно-правові основи боротьби з злочинністю від 30.06.1993 № 3341-ХII

Про державну службу від 10.12.2015 № 889-VIII

Про Національну поліцію від 02.07.2015 № 580-VIII

Про прокуратуру від 14.10.2014 № 1697-VII

Про Національне агенство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 10.10.2015 № 772-VІII

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України від 13 травня 2014 р. № 1261-VII

 

Укази Президента України

Про утворення Національного антикорупційного бюро України  від 16 квітня 2015 р. № 217

Про Національну раду з питань антикорупційної політики  від 14 квітня 2014 р. №808

Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки від 21 жовтня 2011 р. №1001

 

Постанови КМУ

Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної  антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки  від 29 квітня 2015 р. № 265

Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України "Про запобігання корупції"  прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  від 13 червня 2000 р. № 950

Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171

Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 р. № 563

 

Розпорядження КМУ

Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції від 2 липня 2014 р. № 647-р

Про затвердження Плану проведення перевірок, відповідно до Закону України "Про очищення влади" від 16 жовтня 2014 р. № 1025-р

 

 

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо декларування, роз'яснення, порядки тощо:

Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю від 13.02.2020 №1

Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю від 01.04.2020 №2

Порядок формування, ведення та порилюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений рішенням Національного агенства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 №3 (у редакції наказу Національного агенства з питань запобігання корупції від 12.12.2019 №168/19_, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за №959/29089

Роз’яснення щодо заповнення електронної декларації та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, навчальні відеоматеріали із заповнення розділів декларації у «Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» https://bit.ly/3jTPatC

Крім того, на офіційному веб-сайті Національного агентства (https://nazk.gov.ua) розміщено банер, який надає інформацію суб’єктам декларування про стан функціонування Реєстру