A A A K K K

Заходи Управління

Інформація щодо запобігання корупції у Регіональному відділенні ФДМУ по Черкаській області

Регіональним відділенням ФДМУ по Черкаській області розроблено та затверджено 28.12.2017 – План заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів у осіб Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області, уповноважених на виконання функцій держави та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення;

28.12.2018 - План заходів Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області щодо запобігання корупції на 2019 рік;

28.12.2018 – План-графік проведення навчань з питань запобігання корупції з працівниками Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області в 2019 році.

З метою ефективної протидії проявам корупції у Регіональному відділенні проводяться такі заходи:

здійснюється контроль за дотриманням вимог Законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування;

надаються працівникам Регіонального відділення роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

надаються працівникам Регіонального відділення роз’яснення щодо не допущення виникнення конфлікту інтересів, контролюється дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

надаються роз’яснення працівникам Регіонального відділення щодо застосування окремих положень Закону України „Про запобігання корупції” стосовно фінансового контролю щодо електронного декларування, проводиться у встановленому законодавством порядку перевірка факту подання суб’єктами декларування, які працюють (працювали) у Регіональному відділенні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та своєчасно повідомляється Регіональним відділенням Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

Проводяться щоквартально заняття з працівниками Регіонального відділення з питань запобігання корупції.

З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності Регіонального відділення:

надаються консультації та достовірна інформація юридичним та фізичним особам, що стосуються питань приватизації та оренди державного майна в межах компетенції Регіонального відділення;

розміщуються в засобах масової інформації оголошення про об’єкти, що пропонуються для продажу;

подається до міського центру зайнятості:

-  інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню;

- інформація про заплановане масове вивільнення працівників у разі із змінами в організації виробництва і праці.    

На оперативних нарадах у начальника Регіонального відділення проводиться роз’яснювальна робота по недопущенню корупційних правопорушень працівниками Регіонального відділення. Забезпечується реалізація комплексу заходів щодо добору, розстановки, підвищення кваліфікації державних службовців Регіонального відділення, з урахуванням дотримання вимог Законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру.

Проводиться попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців Регіонального відділення, про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби та ознайомлюються під розпис працівники, яких прийнято на державну службу з Попередженням про спеціальні обмеження для державних службовців, встановлених Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», а також Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби.

Забезпечується подання новоприйнятими державними службовцями відомостей щодо працюючих близьких осіб в Регіональному відділенні, а у разі виникнення обставин щодо обмеження роботи близьких осіб негайно будуть вживатися заходи щодо їх усунення.

Забезпечується проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців Регіонального відділення та проведення перевірки працівників Регіонального відділення відповідно до Закону України „Про очищення влади”.

Проводиться робота щодо підвищення кваліфікації державних службовців Регіонального відділення з питань запобігання корупції.

Забезпечується процедура інформаційної підтримки офіційного веб-сайту ФДМУ, регулярне інформаційне наповнення веб-сайту, достовірність та якість інформації з питань основних напрямків діяльності Регіонального відділення.

 

   Декларація про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру Плахи В. В. за 2015 рік

 

   Декларація про майно, доходи, витрати та зобов`язання фінансового характеру Петрової Н. В. за 2015 рік