A A A K K K

Оформлення інформаційного запиту

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Згідно ст. 19 закону України письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати на офіційному веб-сайті.

Відповідно до ст. 20 Закону розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Згідно ст. 21. Закону інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Для оформлення інформаційного запиту

телефон/факс: (03322) 24-34-77

письмово: 43000, м. Луцьк, майдан Київський, 9,  Регіональне відділення ФДМУ по Волинській області

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

- Від фізичної особи(зразок 1)

- Від юридичної особи(зразок 2)

- Від об’єднань громадян: (зразок 3)

електронна пошта: volyn@spfu.gov.ua

Закон України № 2939-VI вiд 13.01.2011 "Про доступ до публічної інформації"

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Публічна інформація у формі відкритих даних відповідно до ст. 10'

Наказ регіонального відділення "Про затвердження порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядник якої є РВ ФДМУ по Волинській області" для подання запитів на публічну інформацію

Наказ регіонального відділення "Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є регіональне відділення, та порядку відшкодування фактичних витрат"