A A A K K K

Аналітична довідка

Загальні підсумки управління державною власністю та приватизації за звітний період

Протягом звітного періоду за результатами  діяльності регіонального відділення до державного бюджету від приватизації об’єктів державної власності перераховано2288,5 тис. грн., від оренди державного майна надійшло -4310,7 тис. грн.

Оренда державного майна

До Державного бюджету України надійшло коштів в сумі 4310,7 тис. грн., в т.ч. по договорах оренди, укладених регіональним відділенням – 4280,5 тис. грн., по договорах оренди, укладеними державними підприємствами (організаціями, установами), за якими розрахунки орендної плати були погоджені з регіональним відділенням  – 30,2 тис. грн., при плановому завданні  згідно  наказу  ФДМУ  від  13.02.2015  №  186  –  3700,0 тис. грн.,  що становить  116,50 %  виконання  плану надходжень від орендної  плати до державного бюджету, доведеного РВ ФДМУ по Волинській області на 2015 рік.  

Станом на 30.09.2015  діє 370 договорів оренди нерухомого державного майна, з них: 350 договорів оренди укладені регіональним відділенням, 20 договорів оренди - державними підприємствами (організаціями, установами). За 9 місяців 2015 рік укладено 55 нових договорів оренди державного нерухомого майна, у тому числі: 26 договорів оренди нерухомого майна державних підприємств (установ, організацій), 29 договорів оренди з бюджетними організаціями (цільове призначення – розміщення бюджетної організації ).

Діючі договори оренди цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів відсутні.

Станом на 30.09.2015 загальна сума заборгованості з орендної плати по укладених регіональним відділенням договорах оренди  становить – 881,37 тис.грн., в т.ч.:

- поточна заборгованість – 10,847 тис. грн.;

- заборгованість за попередні періоди, яка охоплена судовими рішеннями, що пред'явлені до виконавчого провадження – 870,523 тис. грн.

З початку року за несвоєчасне надходження коштів до державного бюджету від орендної плати  по діючих договорах оренди  нараховано пені – 18,5 тис. грн., сплачено – 19,7 тис. грн., за час прострочення щодо повернення орендованого майна по договорах оренди, які припинили дію, нараховано неустойки  - 22,3 тис. грн.,   сплачено – 20,7 тис. грн.

Діяльність регіонального відділення з питань управління державним майном

В управлінні регіонального відділення  перебуває 303 об’єкти державного майна, яке під час приватизації не увійшло до статутних капіталів 32 господарських товариств, з них: 3 житлових будинки;  4 нежитлові будівлі; 34 інженерні споруди; 10 споруд цивільної оборони; 2 водні об’єкти (ставки); 6 об’єктів незавершеного будівництва; 244 інших об’єктів.              

Протягом звітного періоду у Реєстрі майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації відображено реалізацію управлінських рішень щодо 77 об’єктів державної власності, в тому числі, протягом третього кварталу реалізовано управлінські рішення щодо 13 об’єктів (у зв’язку з ліквідацією балансоутримувача в процедурі банкрутства, державне майно передано на баланс іншій юридичній особі).

Протягом 9 місяців, згідно з планом,  проведено перевірку 91 об’єкта державного майна, яке перебуває на балансах 15 господарських товариств (у тому числі перевірено 2 об’єктидержавного майна, яке перебуває на балансі суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері управління РВ ФДМУ по м. Києву). 

Відповідно до договорів оренди, укладених у попередні звітні періоди щодо  державногомайна, яке не увійшлодо статутних капіталів господарських товариств, протягом звітного періоду  до державного бюджету надійшло 368 840,07 грн.

Управління корпоративними правами держави

В управлінні регіонального відділення перебувають два господарських товариства:

- відкрите акціонерне товариство "Оснастка" із державною часткою 50,005% статутного капіталу, засновником якого є регіональне відділення ФДМУ по Волинській області;

- відкрите акціонерне товариство "Володимир – Волинський цукровий завод" із державною часткою 2,853% статутного капіталу, співзасновником якого є регіональне відділення ФДМУ по Волинській області (створено за  спільним рішенням організації орендарів та регіонального відділення).

Корпоративні права держави  у розмірі 26,22% відкритого акціонерного товариства "Луцький шовковий комбінат "Волтекс" вилучено з Реєстру корпоративних прав держави у зв’язку із завершенням ліквідаційної процедури.

Господарські товариства перебувають  у процедурі банкрутства, що не дає можливості реалізувати функції з управління державними корпоративними правами.

Згідно з ухвалою господарського суду Волинської області від 26.08.2011(справа № 5004/1694/11) порушено провадження у справі про банкрутство   ВАТ "Володимир-Волинський цукровий завод". Кредиторські вимоги регіонального відділення на суму 1 118,3 тис. грн. основного боргу та  81,5 тис. грн. пені за державний пакет акцій відповідно до ухвали господарського суду Волинської області від 26.01.2012 затверджено у реєстрі вимог кредиторів. Відповідно до постанови господарського суду Волинської області від 23.05.2012 припинено процедуру розпорядження майном, ВАТ визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ухвалою господарського суду від 20.04.2015 термін ліквідації продовжено до 23.10.2015 року.

Щодо  ВАТ "Оснастка" порушено провадження у справі про банкрутство  від 21.08.2004 (справа №1/69-Б) 14.02.2005 - введено процедуру розпорядження майном боржника,   18.05.2005 - процедуру санації,  02.04.2007 - затверджено план санації. Процедура санації  триває.

27.07.2015 відбулось засідання комітету кредиторів ВАТ «Оснастка» участь у якому приймав заступник начальника регіонального відділення.

Засідань наглядових рад та загальних зборів акціонерів у звітному періоді  в акціонерних товариствах не проводилося.

У Реєстрі корпоративних прав держави перебувають два суб’єкти господарювання, які не перетворені у господарські товариства, корпоративні права яких належать до сфери управління регіонального відділення:

- спільне міжгосподарське підприємство "Володимир-Волинський агробуд"  із державними корпоративними правами у розмірі 7,14% статутного капіталу, яке перебуває у процесі ліквідації за рішенням загальних зборів співвласників;

- спільне підприємство "Ратнеагробуд", яке за рішенням загальних зборів відмовилось від створення  господарського товариства.

Підготовка підприємств до приватизації

Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 №271 "Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році" до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2015 році включено три відокремлених підрозділи державного підприємства "Волиньвугілля" - "Шахтоуправління "Нововолинське", шахта "Бужанська", шахта №9 "Нововолинська", що входять до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та два державних підприємства: "Волинське обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі у тваринництві", "Волинська станція луківництва" що входять до сфери управління Міністерства агропромислового розвитку України.

Протягом звітного періоду, на виконання спільного наказу Фонду державного майна України та Міністерства енергетики та вугільної промисловості  України від  07.10.2014 №2399/701 «Про передачу документів щодо об’єктів  приватизації вугільної галузі у процесі приватизації», регіональне відділення опрацьовувало документи, необхідні для прийняття рішення з приватизації щодо  ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля", у результаті чого до Міністерства енергетики та вугільної промисловості  України їх повернуто для доопрацювання. 

Відокремлені підрозділи "Шахтоуправління "Нововолинське"  та "Шахта №9 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля" підлягають ліквідації.

ДП "Волинське обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі у тваринництві" та ДП "Волинська станція луківництва" здійснюють заходи з оформлення правовстановлюючих документів з нерухомого майна.

Підсумки приватизації державного майна за звітний період

Відповідно до плану-графіка очікуваного надходження у 2015 році грошових коштів від продажу об’єктів приватизації державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, затвердженого наказом ФДМУ від 04.03.2015 №284, із внесеними змінами наказом ФДМУ від 22.09.2015 №1397 регіональному відділенню встановлено завдання по надходженню коштів від приватизації об’єктів державної власності, у тому числі разом із земельними ділянками  в сумі  2288,00 тис. грн.    

За результатами  діяльності регіонального відділення до державного бюджету від приватизації об’єктів державної власності за 9 місяців 2015 року перераховано 2288,5 тис. грн., у т.ч. від продажу земельних ділянок 67,2 тис. грн.

Групи об’єктів

План по надходженню коштів, встановлений наказом Фонду (у т.ч. разом із земельними ділянками)

( 2015 рік), тис. грн.

Кількість приватизованих об’єктів (у т.ч. разом із земельними ділянками)

за 9 місяців 2015 року

Фактичне надходження коштів,  (у т.ч. разом із земельними ділянками), тис. грн.

Всього

 

У тому числі

від  продажу об’єктів у ІІІ кв. 2015 році

від продажу об’єктів у минулі періоди (І кв., ІІ кв. 2015 року)

А

1520,0

1

1520,0

-

1520,0

Д

768,0

2

768,5

418,1

350,4

Е

-

-

-

-

-

Ж

-

-

-

-

-

Усього

2288,0

3

2288,5

418,1

1870,4

Регіональним відділенням у ІІІ кварталі 2015 року виконано поставлені (наказ ФДМУ від 04.03.2015 №284, зі змінамивід 22.09.2015 №1397) планові завдання з надходження коштів від приватизації до Державного бюджету України.

Фінансові результати приватизації

Інформація про надходження  коштів від приватизації державного майна та від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти приватизації, протягом І півріччя 2015 року наведена у таблиці.

Планові показники по надходженню коштів у 2015 році,  тис. грн.

Фактичне надходження коштів

за 9 місяців 2015 року, тис. грн.

від приватизації об'єктів державної власності

від продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації

 

надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації

від приватизації об'єктів державної власності

у т. ч.  проданих у минулих періодах

від продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації

у т. ч. проданих у минулих періодах

2221,0

67,0

0,1

2221,2

-

67,2

-

У кошторисі регіонального відділення на 2015 рік за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері державного майна" (КПКВК 6611010), з урахуванням внесених у ІІІ кварталі змін, на заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна затверджено 10,2 тис. грн., з яких 4,5 тис. грн. – на погашення кредиторської заборгованості 2014 року. Касові видатки за 9 місяців 2015 року за вказаним напрямом складають 9,7 тис. грн.

Контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів та аналіз результатів виконання покупцями взятих зобов’язань

На контролі регіонального відділення, станом на 01.10.2015 перебувало - 10 договорів:

- у тому числі з продажу:

- пакетів акцій                                        -1;

- б’єктів малої приватизації                   -2;

- єдиних майнових комплексів             -1;

- об’єктів незавершеного будівництва  - 6;

- об’єктів АПК                                      -;

- об’єктів комунального майна               - .

Кількість договорів, щодо яких здійснюється контроль стану виконання умов – 8 договорів:

- у тому числі з продажу:

- пакетів акцій                                        -;

- об’єктів малої приватизації                   -2;

- єдиних майнових комплексів             - ;

- об’єктів незавершеного будівництва  - 6;

- об’єктів АПК                                      -;

- об’єктів комунального майна               - .

У звітному періоді підлягало перевірці 3 договори. Перевірено стан виконання 5 договорів (4 об’єкти незавершеного будівництва, 1 об’єкт малої приватизації).

Протягом кварталу 2015 року поставлений на контроль і внесений в реєстр договорів купівлі-продажу державного майна та в базу даних "ІППС - Інвестиційні зобов’язання" 1 договір купівлі-продажу об’єкта державної власності групи Д  –  Ремонтно-механічний цех (прибудована частина) за адресою: вул. Грушевського, 26, м. Ківерці, Волинська область.

Повне  виконання умов договорів покупцями не було встановлено.

Протягом звітного періоду не виявлено порушень покупцями договірних зобов’язань.

Договори по яких покупцями взяті інвестиційні зобов’язання – відсутні.

На контролі договорів з умовою збереження та створення робочих місць немає.

Сума штрафних санкцій, нарахованих за рішенням суду - 1828,602 тис. грн., з них сплачених сплачених – 290,917 тис. грн.

 Різниця між сумами нарахованих та сплачених штрафних санкцій станом на 01.10.2015 -  1537,685 тис. грн.

Кількість повернутих у власність держави об’єктів приватизації - 7 об’єктів ОНБ (за весь період приватизації).

Сума коштів, отриманих від продажу  повернутих  державі об’єктів  -   134,741 тис. грн.   

Оцінка державного майна та нормативно-правове регулювання оціночної діяльності

Станом на 30.09.2015 було забезпечено рецензування 92 звітів та 64  актів по оцінці державного майна, погоджено 2 висновки про вартість майна згідно з Порядком відчуження об’єктів державної власності, затвердженого постановою КМУ від 06.06.2007 №803.

Захист державних інтересів у судах

Протягом звітного періоду працівники відділу правового забезпечення брали участь у таких судових справах про банкрутство:ДП "Луцький КХП №2" (за дорученням ФДМУ), ВАТ "Володимир - Волинський цукровий завод", ВАТ "Оснастка", ВАТ "Луцький шовковий комбінат "Волтекс". Станом на 01.10.2015 розгляд даних справ не закінчився, окрім судової справи ВАТ "Луцький шовковий комбінат "Волтекс"

Протягом звітного періоду було стягнуто до Державного бюджету України 117 048 тис. грн. (матеріальна шкода в кримінальній справі).

Кількість судових рішень, прийнятих у справах про стягнення заборгованості і орендної плати та інших коштів:

- на користь держави – 0;

- не на користь держави – 0.

Об'єкти, на які визнано право державної власності та які витребувано з чужого незаконного володіння у судовому порядку в регіональному відділенні відсутні.

Висвітлення діяльності регіонального відділення  Фонду державного майна України по Волинській області в засобах масової інформації та робота зі зверненнями громадян

Для забезпечення відкритості процесів реформування відносин власності регіональним відділенням постійно проводиться інформування населення через засоби масової інформації про приватизацію, оренду державного майна у пресі.

Щотижнево надсилаються матеріали для висвітлення на веб-сайті Фонду державного майна України  та на веб-сайті Волинської обласної державної    адміністрації.

З початку року  в газеті "Відомості    приватизації"  розміщено 73 повідомлень.

Протягом звітного періоду до регіонального відділення надійшло 1979 документів від підприємств та організацій, 7 звернень громадян, 2 запити на інформацію та 2  депутатських звернення. Усі запити та звернення розглянуті в межах компетенції регіонального відділення та у визначений законодавством строк.