A A A K K K

Доступ до публічної інформації

Складання та подання запитів на публічну інформацію

        Телефон/факс: (0332) 24-34-77

        Електронна адреса: volyn@spfu.gov.ua

        Письмово: Київський майдан, 9,кім.№ 815, м. Луцьк. 43000

У відповідності до Закону України від 13.01.2011 № 2939- VI«Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання об’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні владних повноважень. 

Доступ до публічної інформації регіонального відділення забезпечується шляхом надання інформації за запитами на публічну інформацію.

Запит на отримання публічної інформації подається до регіонального відділення в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або телефоном на вибір запитувача.

        Запит на інформацію повинен містити:

- прізвище, ім'я(найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

-  загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

-  підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використовувати форми для подання запиту на отримання публічної інформації.

Опрацювання запитів на отримання публічної інформації

        Відповідь на запит на публічну інформацію надається запитувачу у спосіб, зазначений ним, не пізніше п'яти робочих днів з дня реєстрації запиту.

        У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

     - розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

     - інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно дочастини другої статті 6 Закону;

     - особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею21 Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком, у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше, як 10 сторінок;

    - не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятоюстатті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

У разі коли регіональне відділення не володіє запитуваною інформацією, але йому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, запит направляється розпоряднику такої інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.

У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувача має бути повідомлено письмово не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника вищого органу або суду.

У регіональному відділенні ФДМУ по Волинській області наказом 29.08.2012 № 192 затверджено Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є регіональне відділення та форми для подання запиту на отримання публічної інформації.