A A A K K K

Інформація для орендарів

Інформаційнадовідка потенційним орендарям щодо процедури укладання договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності

Додаток 1 «Основні етапи процедури передачі державного майна в оренду»

Зразок заяви на оренду державного майна (для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, інших фізичних осіб)

Зразок заяви на оренду державного майна (для юридичних осіб)

Зразок заяви на оренду державного майна (для бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету)

Зразок заяви на продовження договору оренду державного майна (для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, інших фізичних осіб)

Зразок заяви на продовження договору оренду державного майна (для юридичних осіб)

Зразок заяви на продовження договору оренду державного майна (для бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету)

Зразок листа балансоутримувача на згоду передачі майна в оренду (для юридичних, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, інших фізичних осіб)

Зразок листа балансоутримувача на згоду передачі майна в оренду (для бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного/місцевого бюджету)

Зразок листа балансоутримувача на згоду передачі майна в оренду (для державних підприємств)

Додатки до листа балансоутримувача на згоду передачі майна в оренду (для бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету)

 Зразок інформації про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства

Бланк заяви про надання згоди на обробку персональних даних

Інформаційна довідка орендарям щодо страховиків, які надають відповідні послуги, та про їх можливість обрати страховика та його конкретний страховий продукт

Нові рахунки для перерахування орендної плати

Проект договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності