A A A K K K

Декларування 2021

declaration

декларування 2021

Rozyasnennya-1-vid-03.02.2021-versiya-dlya-zavantazhennya

Вiдповiдальнiсть_за_порушення_вимог_фiнансового_контролю

Загальн_положення_щодо_вiдображення_вiдомостей_про_об'eкти_декларування

ПАМЯТКА_2021

Повiдомлення_про_суттeвi_змiни_в_майновому_станi

ПОРЯДОК_iнформування_Нацiонального_агентства_з_питань_запобiгання_корупцii_про_вiдкриття_валютного_рахунка_в_установi_банку-нерезидента

Презентація_Декларування_2020

Про_цiнне_рухоме_майно_(крiм_транспортних_засобiв)

Про_членство_в_органiзацiях_та_iхнiх_органах

Про_юридичних_осiб_трасти_або_iншi_подiбнi_правовi_утворення_кiнцевим_бенефiцiарним_власником_(контролером)

Про банківські та інші фінансові установи, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки

Про_видатки_та_правочини_суб'eкта_декларування

Про_доходи_у_тому_числi_подарунки

Про_корпоративнi_права

Про_нематерiальнi_активи

Про_об'eкти_незавершеного_будiвництва

Про_об'eкти_нерухомостi

Про_роботу_за_сумiсництвом

Про_транспортнi_засоби

Про_фiнансовi_зобов'язання

Про_цiннi_папери

Сервiси_для_декларантiв

Суб'eкти_декларування

Типи_декларацiй

ТОП-15_типових_помилок_якi_виникають_пiд_час_заповнення_декларацii

ФОРМА_повiдомлення_про_суттeвi_змiни_в_майновому_станi_суб'eкта_декларування

Хто_подаe_повiдомлення_про_суттeвi_змiни_в_майновому_станi

Члени_сiм'i_суб'eкта_декларування

Якi_грошовi_активи_вiдображаються_у_декларацii

Якi_декларацii_потрiбно_подавати_у_разi_якщо_ви_звiльнилися_з_публiчноi_служби