A A A K K K

Оформлення інформаційного запиту

Доступ до публічної інформації

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Згідно ст. 19 закону України письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати на офіційному веб-сайті.

Відповідно до ст. 20 Закону розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Згідно ст. 21. Закону інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

 

Для оформлення інформаційного запиту

Телефон приймальні:   (032) 299-91-07,  тел.  (032) 261-66-01 

письмово:  вул. Коперника, 4, м. Львів, 79000;  регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях;

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

- Від фізичної особи:  (зразок 1)

- Від юридичної особи:  (зразок 2)

- Від об’єднань громадян:  (зразок 3)

електронна пошта:  lviv@spfu.gov.ua


Закон України № 2939-VI вiд 13.01.2011 "Про доступ до публічної інформації"

Наказ регіонального відділення ФДМУ по Львівській області "Про затвердження Порядку розгляду запитів на інформацію" (із змінами)

Наказ регіонального відділення ФДМУ по Львівській області "Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" (із змінами)

Наказ регіонального відділення ФДМУ по Львівській області "Про затвердження розміру відшкодування витрат на друк документів, що надаються за запитом на інформацію та затвердження Порядку  відшкодування  витрат на копіювання або друк документів"

Реквізити регіонального відділення ФДМУ по Львівській області для сплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації":

Отримувач :  Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області

Банк отримувача:  ДКСУ м.Київ

                                 МФО  825172

                                 ЄДРПОУ  20823070

                                 р/р  35217084000840

Призначення:    відшкодування витрат на запит про публічну інформацію згідно рах.№  від....

 

Оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності

         Згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право оскаржити:

·                  1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

·                  2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

·                  3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

·                  4) надання недостовірної або неповної інформації;

·                  5) несвоєчасне надання інформації;

·                  6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

·                  7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

        Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

       Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

        Відповідно до статті 17 Закону України «Про доступ до публічної інформації» парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ до інформації здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України, народними депутатами України.

         Громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо.

         Державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до інформації здійснюється відповідно до закону.