A A A K K K

Групи А, Д, Ж

Наказ Фонду державного майна України " Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році" від  27.03.2018 № 447

Закон України "Про приватизацію державного і комунального майна"

 

Закон України «Про приватизацію державного майна»

Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»

Закон України «Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва»

Наказ ФДМУ «Про затвердження Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону»

Наказ ФДМУ «Про затвердження Положення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва»

Наказ ФДМУ «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж»

 

Нормативна база з питань приватизації