A A A K K K

Групи В, Г

Наказ Фонду державного майна України " Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році" від  27.03.2018 № 447

Закон України "Про приватизацію державного і комунального майна"

 

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

• «Про приватизацію державного майна», від 04.03.1992 №2163 – XII

• «Про особливості приватизації  майна в агропромисловому комплексі» від 10.07.1996 № 290/96-ВР

• «Про особливості приватизації  вугледобувних підприємств»  від  12.04.2012 № 4650-VI

• «Про перелік об’єктів права держаної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999 №847-ХIV

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

• «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» від 21.09.98 р. № 1482

• «Про затвердження Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання» від 02.03.1993 № 158

• «Про затвердження Методики оцінки майна» від 10.12.2003 №1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.11. 2015 № 1033)

• «Деякі питання прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про приватизацію та затвердження умов продажу об'єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу»  від  13.06.2012 № 525

• «Про затвердження Порядку проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених в процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств» від 08.04.2013 № 238

• «Про затвердження Порядку утворення акціонерного товариства в процесі приватизації, випуску та розміщення акцій такого товариства»  від 11.09.1996 №1099

• «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2016  роках» від 12.05.2015 №271

НАКАЗИ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

• «Про порядок передачі єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію»  від 31.03.2000  № 667 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 06.07.2012 № 3082)

•  «Про передачу документів щодо об'єктів приватизації вугільної галузі у процесі приватизації» від 07.10.2014 № 2399

•  «Про затвердження Методики формування конкурсних умов продажу та вартості єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації та корпоратизації державних вугледобувних підприємств» від 04.11.2013 № 3541

• «Про затвердження Положення про комісію з приватизації» від 15.07.1997 № 743

• «Про затвердження Положення про план приватизації єдиного майнового комплексу підприємства» від 01.10.97 N 1065( у редакції наказу ФДМУ від 28.07.2000 N 1572)

• «Про затвердження положення  про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г» від 26.07.2002 № 1336 (в редакції наказу ФДМУ від  26.04.2012 № 588)

• «Про затвердження Положення  про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі господарських товариств, створених членами трудового коллективу» від 17.08.2000 № 1718

• «Про затвердження Порядку проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств» від 03.ю07.2000 №  1368

• «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств» від 10.05.2012 № 639

• «Про затвердження Положення про конкурсну комісію» від 04.10.2000 № 2074

• «Про затвердження Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств» від  16.11.1998 № 2141 (в редакції наказу ФДМУ від 09.04.2012 № 481)

• «Про затвердження Положення про впорядкування передачі об’єктів нерухомого майна, приватизованих у складі цілісного майнового комплексу або переданих до статутного фонду господарського товариства» від 25.11.2003  №2097

 

Нормативна база з питань приватизації