A A A K K K

Група Е

Наказ Фонду державного майна України " Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році" від  27.03.2018 № 447

Закон України "Про приватизацію державного і комунального майна"

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

· Закон України «Про приватизацію державного майна», від 04.03.1992 №2163 – XII

· Закон України «Про особливості приватизації  майна в агропромисловому комплексі» від 10.07.1996 № 290/96-ВР

∙ Закон України «Про перелік об’єктів права держаної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999 №847-ХIV

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

· Про затвердження Порядку передприватизаційної підготовки підприємств від 17.08.1998  №1301

· «Про затвердження Методики оцінки майна» від 10.12.2003 №1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.11. 2015 № 1033)

· Про затвердження Порядку визначення розміру частки, що належать державі у статутному капіталі господарських організації, заснованих за участю держави на базі об’єднання майна різних форм власності, від 25.07.2012 №686

· Про затвердження Порядку утворення акціонерного товариства в процесі приватизації, випуску та розміщення акцій такого товариства від 11.09.1996 №1099

· Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2016  роках від 12.05.2015 №271

НАКАЗИ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

·  «Про затвердження Положення про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі господарських товариств, створених членами трудового колективу» від 17.08.2000 №1718 ( у редакції наказу ФДМУ від 10.07.2012 №3101)

·  «Про затвердження Положення про комісію з приватизації» від 15.07.1997 №743

·  «Про затвердження Положення про план  приватизації єдиного майнового комплексу підприємства» від 17.08.2000  №1718

·   Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку організації роботи держаних органів приватизації під час визначення розміру частки, що належать державі у статутному капіталі господарських організацій, заснованих за участю держави на базі об’єднання майна різних форм власності» від 22.10.2012 №3688

· Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку здійснення підготовки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організації і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами» від 22.05.2012 №723

· «Про затвердження Положення про впорядкування передачі об’єктів нерухомого майна, приватизованих у складі цілісного майнового комплексу або переданих до статутного фонду господарського товариства» від 25.11.2003  №2097

 

Нормативна база з питань приватизації