A A A K K K

Звернення громадян

Телефон приймальні:   (032) 299-91-07,  тел. (032) 261-66-01

Поштова адреса:   вул. Коперника, 4, м. Львів, 79000

Електронна пошта:  lviv@spfu.gov.ua

 

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян»:

 

Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

 

 

ГРАФІК

особистого прийому громадян керівництвом

регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях


ПІБ​

Кімната /

телефон

Дні Час прийому

Начальник регіонального відділення –

 

032-299-91-07

   

Перший заступник начальника регіонального відділення  -

Іватьо Оксана Влодимирівна

032-299-91-07

   

Заступник начальника регіонального відділення -

 

032-299-91-07

   

Заступник начальника регіонального відділення - начальник управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області - 

Кастрова Наталія Володимирівна

м. Ужгород, вул. Гойди, 8

(0312) 61-38-68

вівторок

четвер

14:00 до 17:00

09:00 до 12:00

Заступник начальника регіонального відділення - начальник управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській област - 

Маслечко Тетяна Богданівна

м. Луцьк, Київський Майдан, 9, кім.815;

(0332) 24-34-77

вівторок

четвер

14:00 до 17:00

09:00 до 12:00