A A A K K K

Історична довідка

 Регіональне відділення ФДМУ у Львівській області створене наказом Фонду державного майна України від 9 червня 1992 року №146. Першим начальником РВ був Сеник Мирослав Петрович. Чисельність працівників на той час становила 11 чоловік. З серпня 1994 року обов'язки начальника РВ ФДМУ у Львівській області виконував Буца Богдан Еммануїлович. У листопаді цього ж року начальником регіонального відділення було призначено Давимуку Степана Антоновича, який очолював колектив понад 10 років. З березня 2005 року до кiнця лютого 2013 року очолювала колектив Горлач Наталія Юріївна. 18 квiтня 2013 року начальником регіонального відділення ФДМУ по Львівській області призначено Копача Миколу Iгнатовича.

     У 1994 році на державному рівні було прийнято рішення про створення єдиної системи органів приватизації, що дало можливість здійснювати єдину державну політику приватизації на всій території України. На базі районних і міських органів приватизації були створені представництва Фонду в районах і містах обласного підпорядкування. На Львівщині було створено 26 представництв. На початку 1996 року кількість працюючих в органах приватизації області досягла максимуму і становила 310 чоловік.

     На сьогодні у регіональному відділенні у 9 відділах та 2 секторах (окремо 1 головний спеціаліст з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції) працює 73 особи, з них 68 - державні службовці. Більше половини працівників регіонального відділення працює у РВ понад 10 років. Вищу освіту мають 74 працівники, з них 10, вже у регіональному відділенні, здобули другу вищу освіту. 2 державні службовці кандидати економічних наук. Для працівників регіонального відділення характерний високий професіоналізм у реалізації державної політики реформування власності у Львівській області. За досягнення високих показників у праці, професіоналізм та сумлінне виконання своїх обов'язків 16 працівників РВ у різні роки були нагороджені нагрудним знаком "Знак Пошани" ФДМУ.

     Львівщина була ініціатором роздержавлення в Україні. У Львові проведено перші в Україні аукціони з продажу об'єктів малої приватизації, земельних ділянок та об'єктів незавершеного будівництва. На Львівщині започаткована реформа аграрно-промислового комплексу та ринкових земельних відносин. Масовій зміні форми власності об'єктів комунальної власності передував серйозний крок - комерціалізація. На виконання відповідних Указів Президента України та розпоряджень Кабінету Міністрів України була проведена комерціалізація підприємств державної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг області. Мала приватизація в Україні фактично розпочалася у Львові 20 лютого 1993 року першим відкритим аукціоном, на якому було продано 17 об'єктів. На першому етапі здійснювалась приватизація не лише об'єктів торгівлі та громадського харчування, а і промислових підприємств, в тому числі орендних. Процес приватизації підприємств, що відносяться до категорії об'єктів "великої" приватизації, був тривалішим, оскільки спочатку здійснювалось перетворення цих підприємств у відкриті акціонерні товариства, а потім - продаж їх акцій. Пік приватизації припав на 1995-1996 роки. За той час в Україні було приватизовано 62% об'єктів малої приватизації та акціоновано 70% об'єктів великої приватизації. У Львівській області за цей час було роздержавлено понад 3000 об'єктів.

   Регіональне відділення і надалі вишукує резерви для підтримки високого темпу і рівня приватизації. Станом на 31.12.2015 регіональним відділенням ФДМУ по Львівській області та структурними підрозділами з приватизації комунального майна міських і районних рад області приватизовано 13058 об’єкти (1658 - державної власності (12,69%) та 11400 - комунальної (87,31%)), з них 11868 об’єктів малої приватизації, 487 - великої, 220 – державних часток, 332 об’єкти групи Д та 151 об’єкт групи Ж. За загальною кількістю приватизованих об’єктів Львівщина займає 3-тє місце серед областей України. За кількістю приватизованих об’єктів комунальної власності наша область займає 2-ге місце (після міста Києва).

     Одним з важливих напрямків роботи регіонального відділення є питання оренди. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області відповідно до чинного законодавства здає в оренду державне майно: цілісні майнові комплекси, нерухоме майно та майно, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств в процесі приватизації (корпоратизації). Станом на 01.09.2015р. у РВ ФДМУ діяло 994 договори оренди державного майна, укладених регіональним відділенням ФДМУ по Львівській області: 3 договори оренди цілісних майнових комплексів та структурних підрозділів ЦМК та 991 договір оренди нерухомого майна. Слід зазначити, що за останні роки надходження до Державного бюджету від оренди державного майна області значно зросли: так у 2009 році надійшло 14,8 млн. грн., у 2010 – 15,2 млн. грн., у 2011 – 21,8 млн. грн., а за 2012 рік надійшло майже 23 млн. грн., за 2013р. – 22,6 млн.грн., у 2014 році до Державного бюджету від оренди державного майна надійшло 25,73 млн.грн., за 8 місяців 2015 року вже надійшло 25,34 млн.грн.

     Регіональне відділення здійснює контроль за виконанням покупцями умов договорів купівлі-продажу державного майна, укладених регіональним відділенням, в тому числі і за станом виконання інвестиційних зобов'язань по договорах купівлі-продажу пакетів акцій ВАТ, придбаних на конкурсах. В ході перевірок приватизованих підприємств торгівлі та громадського харчування спостерігається збільшення обсягів товарообігу, розширення асортименту товарів та послуг. На більшості підприємств здійснено ремонт приміщень, оновлено обладнання та інвентар, створено додаткові робочі місця.

     Регіональне відділення у Львівській області перетворилося на активний центр наукових досліджень, пов'язаних з проблемами приватизації, післяприватизаційних процесів, ринку цінних паперів, малого і середнього бізнесу, реструктуризації крупних підприємств, соціології. В 1998-1999 роках було видано шеститомний довідник "Реформування власності у Львівській області" загальним обсягом понад 3000 сторінок. Вийшли друком Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера, п'ять монографій і більше 60 наукових статей. Саме наукові методи та підходи дають можливість швидко адаптуватися до нових потреб часу, вишукувати резерви та нові ефективні механізми розв'язання актуальних економічних проблем.

    Регіональне відділення постійно здійснює інформаційно-аналітичну підтримку процесу реформування відносин власності на Львівщині. Для цього використовуються різні шляхи та механізми інформування потенційних покупців про об'єкти приватизації, які виставляються на продаж, а також про державне майно, що здаватиметься в оренду: інформація публікується у "Відомостях приватизації" та місцевій пресі, а також розміщувалася на сайті РВ, створеному у 2002 році (http://www.business-invest.lviv.ua/fdm).

     В цілому можна констатувати, що процеси приватизації у Львівській області відбуваються досить інтенсивно при активній участі владних структур відповідно до державних програм та при постійному пошуку власних новацій у вирішенні питань приватизації, які згодом знаходять практичне застосування в інших регіонах України.