A A A K K K

Оформлення інформаційного запиту

 

Правила оформлення інформаційного запиту

          Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

          Згідно ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» письмовий запит подається в довільній формі.

          Запит на інформацію має містити:
               1)     ім'я (найменування) запитувача, поштову або адресу електронної пошти , а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
               2)     загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
               3)     підпис і дату за умови подання запиту у письмовій формі.

          З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, яка може бути отримана на офіційному веб-сайті.

          Відповідно до ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

          Згідно ст.21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

 

Запит до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях може бути поданий:
            - на поштову адресу: вул Небесної Сотні, 1/23, м.Полтава, 36014 (на конверті вказувати (публічна інформація);
            - на електронну адресу: rv.53.fdmu@gmail.com;
            - за телефоном (0532) 56-27-22.

 

Консультацію щодо оформлення інформаційного запиту можна отримати у відділі управління об'єктами державної власності, корпоративними правами держави та інформаційного забезпечення регіонального відділення кімната 401 (контактний телефон (0532) 56-27-22

 

Форму інформаційного запиту для його складання можна отримати в кімнаті 401 (4 поверх)

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:
- Від фізичної особи           (Ознайомитись) | (Зразок - зберегти на ПК);
- Від юридичної особи       (Ознайомитись) | (Зразок - зберегти на ПК);
- Від об’єднань громадян   (Ознайомитись) | (Зразок - зберегти на ПК).

 

Режим роботи регіонального відділення

початок роботи - 8.00
перерва - 12.00 - 13.00
завершення роботи - 17.15, у п’ятницю - 16.00

вихідні - субота, неділя.

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

         Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

 Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. 

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях від 08.08.2019 № 479 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію.»