A A A K K K

Нормативна база

1.  Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VIіз змінами; 

2. Закон України«Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185-Vіз змінами;

3. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» із змінами;

 4. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.03.2013 №  253 «Про затвердження Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності» із змінами;

5. Постанова КМУ від 19.06.2007 № 832 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності» із змінами і доповненнями;

6. Постанова КМУ від 12.05.2007 № 702 «Про затвердження Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави» із змінами;

7. Постанова КМУ від 10.12.2003 № 1891 «Про затвердження Методики оцінки майна», в редакції Постанови КМУ від 20 лютого 2019 р. № 224 із змінами;

8. Постанова КМУ від 10.03.2017 № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі»із змінами;

9. Постанова КМУ від 10.03.2017 № 143 «Деякі питання управління об’єктами державної власності» із змінами.