A A A K K K

Історична довідка

Навесні 1992 року Верховна рада України створила правові засади приватизації, прийнявши низку законів, які регулюють процес приватизації в державі.

Наказом Голови Фонду державного майна України № 155 від 10 червня 1992 року створено Регіональне відділення  Фонду державного майна України по Полтавській області (надалі – Регіональне відділення) та призначено Овчаренка М.С. керівником відділення.

З 1999 року по грудень 2005 року регіональне відділення очолював Пронь В.В.,  з січня  2006 року по березень 2010 року – Білоног П.А., з березня 2010 року по березень 2019 року – Бережна А.Ю.

На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 13.12.2018 № 49773/0/1-18 щодо пріоритетних реформ на 2019 рік, презентованих на першому національному форумі "Партнерство заради розвитку", керуючись нормами законодавства України, 23.01.2019 створено Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях.

Новостворене Регіональне відділення стало правонаступником майна, прав та обов'язків Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області та Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області. 

22 березня 2019 року Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях розпочало свою роботу. Керівником Регіонального відділення був призначений Розумний С.М. З червня 2019 року Регіональне відділення очолював Корнєв Є.Є., у листопаді 2019 року виконуючим обов'язки начальника Регіонального відділення був призначений Матвієнко Д.С. З лютого 2020 року Регіональне відділення очолював Дробітько В.П., у липні 2020 року виконуючим обов'язки начальника Регіонального відділення був призначений Михайленко Д.Г. З квітня 2021 року Регіональне відділення очолював Безпалов Д.В., у травні 2021 року виконуючим обов'язки начальника Регіонального відділення був призначений Михайленко Д.Г. З 24 січня 2022 року начальником Регіонального відділення призначена Смірнова І.В.

У своїй діяльності Регіональне відділення керується Положенням про Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, яке затверджено головою Фонду державного майна України 05 січня 2022 року. З метою запровадження єдиних засад організації, упорядкування та удосконалення управлінських дій Регіонального відділення його структурних підрозділів розроблено та запроваджено Регламент Регіонального відділення.

Основні завдання Регіонального відділення:

- реалізація державної політики у сфері приватизації;
- реалізація державної політики у сфері оренди;
- реалізація державної політики при використанні та відчуженні державного майна;
- управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;
- реалізація державної політики у сфері регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.