A A A K K K

Правила оформлення інформаційного запиту

Згідно з Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту

Телефон/факс: (0432) 67-30-41.

Адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області (на конверті вказувати "Публічна інформація").

З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту можна використовувати форми для подання запиту на отримання публічної інформаціїі:

- від фізичної особи; (Зразок);
- від юридичної особи; (Зразок);
- від об’єднань громадян; (Зразок).

Електронна пошта: vinnytsia@spfu.gov.ua

Реквізити регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях  для сплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом відповідно Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях

код ЄДРПОУ 42264094

р/р 35211098056369  в Державній казначейській службі України, м.Київ

МФО 820172

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п,яти  робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обгрунтування такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації", рішення дії чи бездіяльності розпорядків інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

 

 

Закон України № 2939-VI вiд 13.01.2011 "Про доступ до публічної інформації"

 

Наказ, додатки Порядку та сам Порядок, що стосується відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області

 

Наказ про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій област,  та форм для подання запиту на отримання публічної інформації

 

Зміни до наказу РВ ФДМУ по Вінницькій області  щодо граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

Про внесення змін до наказу РВ ФДМУ по Вінницькій області від 24.06.2016 № 11/1 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію»

 

Наказ про затвердження  Порядку складання та подання запитівна публічну інформацію від 08.10.2019

08.10.2019

Наказ № 328 "Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів"

Додаток до наказу № 328

13.02.2020

Наказ № 252 "Про внесення змін до наказу Регіонального відділення Фонду Державного майна по Вінницькій та Хмельницькіцькій областях від 08 жовтня 2019 № 328"

Додаток до наказу № 252