A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств»

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств»

 Фонд державного майна України відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою отримання зауважень і пропозицій оголошує про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств» та аналіз регуляторного впливу вказаного проекту наказу на офіційному сайті Фонду державного майна України http://spfu.gov.ua.

  Зазначеним проектом наказу Фонду державного майна України передбачається затвердження нової редакції Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, на заміну Положення, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.08.2004 №1800, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 31.08.2004 № 330-р, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 №489, та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2004 за №1634/10233 (із змінами).

  Зауваження і пропозиції до проекту наказу приймаються Фондом державного майна України у письмовій та електронній формі протягом одного місяця з дня публікації цього повідомлення за адресою: м.Київ 133, 01601, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України, Управління конкурсного продажу, e-mail: garkushaira@spfu.gov.ua.

Голова Фонду                                          О.Рябченко 


Аналiз регуляторного впливу проекту наказу Фонду державного майна України, розпорядження Антимонопольного комітету України, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій АТ

Пояснювальна записка до проекту наказу Фонду державного майна України, розпорядження Антимонопольного комітету України, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій АТ

Положення про порядок проведення конкурсу з продажу пакетів акцій акціонерних товариств

Наказ "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств"

dod1_30032012.pdfДодаток 1

dod2_30032012.pdfДодаток 2

dod3_30032012.pdfДодаток 3

dod4_30032012.pdfДодаток 4

dod5_30032012.pdfДодаток 5