A A A K K K

Regulations

1. Міжнародні акти:

·        Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції» від 18 жовтня 2006 року № 251-V)

·        Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27 січня 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 252-V)

·        Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191 (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 253-V)

·        Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р. (ратифікована згідно із ЗакономУкраїни «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» від 16 березня 2005 р. № 2476-IV)

·        Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

·        Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

2. Кодекси України:

·        Кримінальний Кодекс України

·        Кодекс України про адміністративні правопорушення

·        Кодекс законів про працю України

 

3. Закони України:

·        Про запобігання корупції від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VIII

·        Про Національне антикорупційне бюро України від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VIII

·        Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VIII

·        Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України від 13 травня 2014 р. № 1261-VII

·        Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачівюридичних осіб та публічних діячів від 14 жовтня 2014 р. № 1701-VIII

·        Про державну службу від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ

·        Про службу в органах місцевого самоврядування від 7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ

·        Про очищення влади від 27 січня 2015 р. № 132-VIIІ

·        Про Національну поліцію від 2 липня 2015 р. № 580-VIII

·        Про прокуратуру від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VIII

·        Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 10 листопада 2015 р. № 772-VIII

 

4. Укази Президента України:

·        Про утворення Національного антикорупційного бюро України від 16 квітня 2015 р. № 217

·        Про Національну раду з питань антикорупційної політики від 14 жовтня 2014 р. № 808

·        Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки від 21 жовтня 2011 р. № 1001

·        Про Стратегію сталого розвитку “України 2020” від 12 січня 2015 р. № 5/2015

 

 

5. Постанови КМУ:

·        Питання запобігання та виявлення корупції від 4 вересня 2013 р. № 706

·        Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції” від 14 травня 2015 р. № 301

·        Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки від 29 квітня 2015 р. № 265

·        Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування від 13 червня 2000 р. № 950

·        Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з антикорупційної політики від 4 грудня 2013 р. № 949

·        Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики від 17 липня 2014 р. № 295

·        Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171

·        Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 р. № 563

·        Деякі питання відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції від 23 березня 2015 р. № 170

·        Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції від 25 березня 2015 р. № 140

·        Про затвердження Положення про Національну поліцію від 28 жовтня 2015 р. № 877

 

6. Розпорядження КМУ:

·        Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування від 6 липня 2011 р. № 642-р

·        Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції від 2 липня 2014 р. № 647

·        Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 р. № 1025