A A A K K K

Training plans

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
15.12.2022   1579

 

 

 

План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік

            № з/п

Назва проєкту регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

1

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року № 467 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 року
№ 149-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2021–2022 роках» щодо запровадження нового механізму отримання від суб’єктів управління відомостей про об’єкти державної власності для формування та ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності

 

Вдосконалення порядку формування та ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності, запровадження нового механізму взаємодії з суб’єктами управління об’єктами державної власності

Департамент цифрового розвитку та ІТ

ІІ півріччя

2

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року № 630 та від 27 травня 2022 року
№ 634»

Удосконалення процедури продовження договорів оренди державного та комунального майна, уточнення низки пільг щодо оренди державного майна

Підвищення фінансової стабільності підприємств оборонно-промислового комплексу, уникнення адміністративного колапсу, пов’язаного з продовженням договорів оренди після припинення воєнного стану

Департамент оренди та розпорядження державним майном
Управління методології орендних відносин

IV квартал

3 Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна» З метою передачі в оренду нерухомого та рухомого майна одним лотом (як групи інвентарних об’єктів), які поєднані між собою спільним виробничим процесом  Можливість передавати майно на одному аукціоні одним організатором

Департамент оренди та розпорядження державним майном Управління методології орендних відносин

IV квартал 

4

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку надання переможцем аукціону з продажу об’єкта великої приватизації коментарів та пропозицій до проєкту договору купівлі-продажу»

Затвердження Порядку надання переможцем аукціону з продажу об’єкта великої приватизації коментарів та пропозицій до проєкту договору купівлі-продажу

 

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до частини десятої статті 19 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»

 

Департамент приватизації

І квартал

5

Наказ Фонду державного майна України «Порядок погодження державними органами приватизації умов і порядку проведення санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство»

Необхідність забезпечення єдиного підходу Фонду державного майна України та його регіональних відділень до погодження умов і порядку проведення санації боржників (державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких державна частка перевищує 50%) до відкриття провадження у справі про банкрутство

Забезпечення єдиного підходу Фонду державного майна України та його регіональних відділень до погодження умов і порядку проведення санації боржників (державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких державна частка перевищує 50%) до відкриття провадження у справі про банкрутство

 

Департамент відновлення платоспроможності та припинення діяльності підприємств

ІІ квартал

6

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації органами приватизації»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства положень Порядку здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації органами приватизації, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 18.10.2018 № 1327, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2018 за № 1349/32801

 

 

Удосконалення процедури проведення органом приватизації перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об’єкта  приватизації та конкретизація вимог до оформлення результатів контролю

Департамент економічної безпеки

ІІІ квартал

7

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку внесення змін до договорів купівлі-продажу державного (комунального) майна»

Удосконалення положень Порядку внесення змін до договорів купівлі-продажу державного (комунального) майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 18.10.2018 № 1328, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2018 за
№ 1341/32793

Уточнення та конкретизація вимог до надання документів для розгляду органом приватизації питання щодо внесення змін до договору купівлі-продажу

Департамент економічної безпеки

ІІІ квартал

8

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку надання органами приватизації згоди на подальше відчуження, передачу в заставу або внесення до статутного капіталу господарського товариства об’єктів приватизації, обтяжених зобов’язаннями їх власників перед державою (територіальною громадою)»

Необхідність удосконалення окремих положень Порядку надання органами приватизації згоди на подальше відчуження, передачу в заставу або внесення до статутного капіталу господарського товариства об’єктів приватизації, обтяжених зобов’язаннями їх власників перед державою (територіальною громадою), затвердженого наказом Фонду державного майна України від 18.10.2018 № 1330, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2018 за № 1342/32794

 

Врегулювання процедури надання органами приватизації згоди на подальше відчуження під час дії умов договорів купівлі-продажу, передачу в заставу або внесення до статутного капіталу господарського товариства

Департамент економічної безпеки

ІІІ квартал

9

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку повернення у державну (комунальну) власність об’єктів приватизації в разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об’єктів»

Необхідність приведення у відповідність до вимог Закону України від 18 січня 2018 року № 2369-VІІІ «Про приватизацію державного і комунального майна»

Приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність із чинним законодавством України

Департамент економічної безпеки

ІІІ квартал

10

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку виконання контрольних функцій у сфері оренди державного майна»

Відповідно до Закону України від
03 жовтня 2019 року № 157-IX «Про оренду державного та комунального майна»

 

Регламентування дієвого контролю за належним виконанням договірних умов та використанням орендованого майна

Департамент оренди та розпорядження державним майном
Управління методології орендних відносин

IV квартал

11

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Примірного договору про відшкодування орендарем витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна, комунальних та інших послуг»

Відповідно до Закону України від
03 жовтня 2019 року № 157-IX «Про оренду державного та комунального майна»

Врегулювання відносин балансоутримувача та орендаря щодо відшкодування орендарем витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, зокрема, визначенням примірного переліку послуг, які надаються балансоутримувачем орендарю

 

 

Департамент оренди та розпорядження державним майном
Управління методології орендних відносин

IV квартал

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
23.01.2023   № 120

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік

Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік
пунктами 12-14 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

12

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування Єдиної бази даних звітів про оцінку»

Необхідність удосконалення положень Податкового кодексу України в частині зниження потенційних ризиків щодо зменшення оціночної вартості об’єктів нерухомості, у тому числі об’єктів нерухомості, неподільних об’єктів незавершеного будівництва/майбутніх об’єктів нерухомості та гармонізації із законодавством з питань оціночної діяльності

Удосконалення положень Податкового кодексу України та гармонізація із законодавством з питань оціночної діяльності

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

I квартал

13

Проєкт Закону України «Про брокерську діяльність у сфері нерухомості»

Відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від
09 серпня 2018 року № 25618/3/1-18 щодо внесення до Кабінету Міністрів України в установленому порядку проєкту Закону України «Про ріелторську діяльність»

Визначення правових засад провадження брокерської діяльності у сфері нерухомості в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи захисту прав споживачів брокерських послуг у сфері нерухомості, належного рівня професійної діяльності учасників ринку нерухомості

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

I квартал

14

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку»

Удосконалення положень Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку відповідно до вимог ст. 172 Податкового кодексу України, унормування діяльності суб’єктів оціночної діяльності (оцінювачів) в єдиній базі даних звітів про оцінку, порядку рецензування звітів про оцінку

Удосконалення роботи єдиної бази даних звітів про оцінку, запровадження механізмів для запобігання внесенню недостовірної інформації до Єдиної бази звітів про оцінку

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

I квартал


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
07.02.2023  №  215

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік

 

Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік
пунктом 15 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

15

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Типового договору про проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації між організатором аукціону та оператором електронного майданчика»

Затвердження Типового договору про проведення електронних аукціонів
з продажу об’єктів великої приватизації між організатором аукціону та оператором електронного майданчика

Приведення у відповідність до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»

Департамент приватизації

I півріччя

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
27.02.2023  №  380

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік

Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік
пунктами 16 та 17 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

16

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів великої приватизації»

Затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів великої приватизації

Приведення у відповідність до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та запровадження нового підходу до продажу об’єктів великої приватизації державної власності, а саме продаж на електронних аукціонах

Департамент приватизації

I півріччя

17

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування пулу об’єктів приватизації»

Затвердження Порядку формування пулу об’єктів приватизації

Приведення у відповідність до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»

Департамент приватизації

I півріччя


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
27.03.2023  № 567

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік

 

Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік
пунктом 18 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

18

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 4 Порядку списання  об’єктів державної власності»

Удосконалення процедурних питань щодо списання державного майна, зокрема спрощення та пришвидшення процедури списання державного майна, закріпленого за суб’єктами господарювання, щодо яких функції з управління виконує Кабінет Міністрів України, а також уточнення сфери застосування Порядку списання об’єктів державної власності

Запровадження удосконалення механізму та спрощення підходів щодо списання суб’єктами господарювання об’єктів державної власності, спрямованих на підтримку управлінської та господарської діяльності таких суб’єктів, уточнення сфери застосування Порядку списання об’єктів державної власності

Департамент оренди та розпорядження державним майном

IІІ квартал


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
11.04.2023  № 645

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік

Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік
пунктом 19 такого змісту:

№ з/п

 

Назва проєкту регуляторного акта

 

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

 

Виконавець

 

Строк виконання

 

1

2

3

4

5

6

19.

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії»

Приведення Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
29 березня 2013 року за № 522/23054, у відповідність до вимог Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, та встановлення особливостей оцінки активів підприємств, що провадять діяльність у сфері зберігання природного газу

 

Удосконалення  тарифоутворення на ринку природного газу, зокрема у сфері зберігання природного газу

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

 

IІ квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
13.04.2023  № 674

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік

Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік
пунктами 20 та 21 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

20

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р. № 483 і від 28 квітня 2021 р. № 630»

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 18.06.2021 № 30630/0/1-21 з метою внесення уточнюючих змін до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна

Надання можливості державним та комунальним спеціалізованим підприємствам, установам або закладам соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», отримувати майно в оренду без проведення процедури аукціону

Департамент оренди та розпорядження державним майном

IV квартал

21

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна»

На виконання пункту 2 Методики розрахунку орендної плати за державне майно, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 № 630

Забезпечення єдиного підходу Фонду державного майна України та його регіональних відділень до погодження розміру орендної плати, якщо балансоутримувач передає в оренду державне майно орендарям, визначеним статтею 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

Департамент оренди та розпорядження державним майном

ІІ квартал

 

Додаток 2
до наказу Фонду державного майна України

 

15.12.2022  №  1579

Пропозиції до Плану
діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік

            № з/п

Назва проєкту регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - для проєктів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України зазначається строк подання проєкту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України;

  - для проєктів нормативно-правових актів Фонду державного майна України зазначається строк подання проєкту регуляторного акта на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

 

Керівник структурного підрозділу

 

                             

 

(підпис)