A A A K K K

Internal audit

Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління  міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затверджено постановою КМУ від 28 вересня 2011 р. № 1001

Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. за № 1219/19957

Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 р. № 1217, Зареєстровано в Міністерствіюстиції України 17 жовтня 2011 р. за № 1195/19933