A A A K K K

Внутрішній аудит

Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.2022 № 147 «Про внесення змін до Стандартів внутрішнього аудиту» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 червня 2022 р. за № 612/37948

Наказ Міністерства фінансів України від 18.05.2022 № 144 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації працівників підрозділів внутрішнього аудиту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 червня 2022 р. за № 676/38012

Порядок здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту затверджено постановою КМУ від 28 вересня 2011 р. № 1001, поточна редакція – Редакція від 27.12.2018, підстава – 1062 - 2018-п

Стандарти  внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.08.2019 № 344, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.08.2019 № 975/33646)

Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 р. № 1217, Зареєстровано в Міністерствіюстиції України 17 жовтня 2011 р. за № 1195/19933